Технологія адаптивного навчання. Вимоги до сучасного уроку

Сучасна система освіти у главу кута ставить індивідуальний підхід до учня. Значення мають не тільки вимоги стандартів і навчальних програм, але і здібності та інтереси самого учня. Тому особлива увага приділяється розробці і впровадженню таких освітніх методик, які в повній мірі відповідають принципам індивідуалізації навчання. Досить активно в сучасній російській школі відбувається процес впровадження технологій адаптивного навчання.

Розробка концепції

Основні принципи та цільові установки даної технології формувалися на стику психології, педагогіки, культурології. Відповідно до розробленої концепції, для учнів у школі можуть бути створені умови, які допомагають їм досягти оптимального рівня особистісного та інтелектуального розвитку. Ключовою умовою виступає гармонійна адаптація дитини в реаліях сучасної школи. Часом найбільш активних пошуків у цьому напрямку став період кінця XX – початку XXI століття. Основний внесок у розробку принципів адаптивного управління освітнім процесом і відповідних методик внесли Е. Я. Ямбург, Н. П. Капустіна, Т. М. Давиденко. Найбільш докладно перспективи впровадження адаптивної системи навчання були описані в роботах А. С. Границкой. У технології присутні елементи теорії діяльнісного та диференційованого навчання.