Рівні захисту інформації: поняття, основні принципи, аналіз ризиків та їх усунення

Для початку визначимося з тим, що таке інформація і в чому полягає поняття – рівні захисту інформації? Інформація визначається як відображення реального (матеріального) світу в системах або в суб’єкті у вигляді сигналів і знаків. Вона існує в різних видах: як документ, малюнок або текст. А також в інших видах: сигнали звуку і світла, енергетичні та інші імпульси і т. п. Знання про довкілля, повідомлення про “світі”, які сприймає людина, також сміливо можемо віднести до галузі інформації.

Захист інформації або інформаційну безпеку (ІБ) можемо представити як сукупність заходів і технічних засобів, спрямованих на недопущення неправдивих спотворень, знищення та незаконного використання інформації, що може завдати шкоди користувачеві. Найважливіша мета інформаційної безпеки – це надання безпеки системи в цілому, її захист і гарантія точності. Якщо вона модифікується або руйнується, то ці руйнування треба мінімізувати.