Професійна мотивація студентів до навчання

В теорії мотивація студентів розглядає стимулювання їх діяльності в порівнянні з діяльністю інших людей. Це процес впливу конкретних мотивів, що впливають на самовизначення і продуктивність професійної роботи. Мотивація студентів впливає на вибір шляху в спеціалізації на ефективність такого вибору, на задоволеність результатами і, відповідно, на успішність навчання. Головне тут – позитивне ставлення до майбутньої професії, тобто інтерес до неї.

Прояв мотивації у студентів сильних і слабких

Два основних фактори впливають на ефективність навчання: рівень когнітивної сфери у розвитку і мотиваційна сфера особистості. Проводився ряд досліджень, науковці довели, що аж ніяк не рівень інтелекту відрізняє сильного студента від слабкого. Тут найголовнішу роль відіграє саме мотивація студентів. Сильні учні постійно тримають цю мотивацію всередині, оскільки їм цікаво освоїти дану професію на найвищому рівні, а тому отримують і засвоюють знання в повному обсязі, щоб знання, вміння та навички були повноцінними. А слабким студентам професійна мотивація в такому обсязі цікавою не здається, вона у них тільки зовнішня, головне – отримати стипендію. Деяким з них важливо отримання схвалення від оточуючих. Однак сам процес навчання у них живого інтересу не викликає і до здобуття якомога ширших знань вони не прагнуть.

Тільки інтерес, тобто позитивне ставлення до майбутньої практичної діяльності може бути основою мотивації навчальної діяльності студентів. Саме інтерес до професії безпосередньо пов’язаний з кінцевою метою навчання. Якщо та чи інша спеціальність обрана свідомо, якщо учень вважає її суспільно і особистісно значущою, тоді процес професійної підготовки буде ефективним і ефективним. Зазвичай першокурсники практично всі вважають зроблений вибір правильним, але вже до четвертого курсу ейфорія знижується. До кінця навчання далеко не в повному складі курс задоволений власним вибором.

Однак інтерес все одно залишається позитивним, оскільки мотивація навчальної діяльності студентів постійно підігрівається з різних сторін: це і шановні викладачі з цікавими лекціями, і колективні заняття відіграють величезну роль. Але якщо рівень викладання в навчальному закладі низький, задоволеність може пропасти навіть у тих студентів, які були внутрішньо мотивувати. Також впливає на охолодження почуттів по відношенню до професії невідповідність уявлень юного розуму про даної професії і поступово з’являються реальні знання, які дають розуміння і іноді докорінно змінюють попередню думку. У цьому випадку професійна мотивація студентів може сильно постраждати.