Основні типи поведінки людей

Норми і типи поведінки людини дуже важливі в сучасній психології, оскільки вони відображають вплив людини, визначають його суспільне становище. Це протилежне поняття індивідуального поведінки, яке виражається у відносинах між людьми. У психології виділяють кілька видів соціального поведінки, кожний з яких потребує детального розгляду.

Масове поведінка

Цей тип поведінки людей являє собою складно керовану соціальну активність. В такій ситуації вони не організовані і рідко прагнуть втілити якісь конкретні цілі. Ще одна назва цього виду – стихійна поведінка. Як приклад, можна взяти паніку, моду, релігійні рухи та інше.

Групове поведінка

Тут мається на увазі спрямоване дію кількох осіб, які є частиною однієї соціальної групи. В основному тип поведінки людей визначається впливом певних процесів, безпосередньо пов’язаних з самою групою.

Відмінністю від інших видів є узгодженість взаємозв’язку між індивідуумами, навіть якщо вони в момент виконання завдань не знаходяться на одній території.

Полоролевое поведінку

Цей поділ є віддзеркаленням поведінки людей конкретної статі. Воно залежить від місцевості, традицій, порядків та інших визначальних чинників. Виражається у виконанні основних соціальних ролей, встановлених з-за процесів життєдіяльності конкретних соціальних груп.

Такі типи поведінки людей властиві групам окремих особистостей. Їх прояви безпосередньо пов’язані з цілями соціуму і функціями, які виконують члени суспільства.

Просоциальное поведінка

В основу цього виду поведінкових реакцій входить прагнення індивідуума допомагати і підтримувати інших. Іноді це стосується якихось спільних завдань, а іноді конкретної особистості. У випадку останнього, цей тип поведінки людей прийнято називати допомагає.

Конкурентна поведінка

Ця різновид поведінкових реакцій індивіда виражається в тому, що він сприймає людей як потенційних або реальних конкурентів. Цей погляд провокує його боротися або змагатися з ними. Основною суттю такої поведінки є перемога або отримання переваги. Воно безпосередньо пов’язане з А типом поведінки людини в організації.

Дивіться також:  Знак зодіаку Лев, дівчина: характеристика, сумісність, гороскоп

Це нетерплячі, дратівливі, недовірливі, вороже налаштовані люди. Протилежно йому виступає поведінкова лінія, відповідно До якої індивід не прагне до конкуренції і доброзичливо ставиться до всіх оточуючих.

Слухняну поведінку

Це форма соціального взаємозв’язку, що включає в себе культуру і цивілізоване взаємодію між громадськими елементами. Його часто порівнюють з правопослушным, противагою якому є проблемні та девіантні погляди людини.

Девіантна поведінка

Цей тип соціальної поведінки людини виражається в запереченні суспільних норм. Причому можуть зачіпатися як соціальні і моральні, так і етичні правила взаємодії між людьми. Але, важливо зазначити, що це не означає, що людина порушує норми законодавства.

Протиправна поведінка

Воно виражається в порушенні встановлених соціальних норм та чинного законодавства. За це людину можуть засудити і засудити до покарання у відповідних установах.

Проблемне поведінка

Під цим різновидом взаємодії людини з суспільством прийнято розуміти будь-які дії, які можуть стати причиною виникнення у індивіда психологічних проблем. В більшості випадків воно виражається в непонятом і неприйнятній поведінці, викликає дезадаптацію, деструкцію та антисоціальні реакції.

Прихильності і материнське поведінка

Поведінка типу прив’язаності проявляється прагненням людини постійно перебувати в суспільстві. Материнське поведінка виражається у ставленні матері і її дитини, але воно може проявлятися й між абсолютно різними людьми.

Інші форми соціального поведінки

Одна з особливих форм соціальної поведінки – це прагнення до успіху. Воно безпосередньо впливає не тільки на результативність діяльності людини, а й на все його життя. У минулому столітті цей тип поведінки був яскраво виражений в соціумі. Уникання невдач також є важливим поведінковим проявом.

Воно виражається в бажанні людини не бути гіршим за тих, хто його оточує і всіма силами прагнути досягти їх рівня або навіть стати краще. Деякі люди прагнуть спілкуватися з великою кількістю людей, інші, навпаки, уникають соціум. Є прояви прагнення до влади, спроби утримати її і протилежний тип – покірність. Також можна виділити впевненість і недовірливість. Перший тип виявляється у вірі в свої сили і досягнення успіхів. Другий виражається у поразці через сумнівів і страхів.

Дивіться також:  Релігійні погляди та уявлення. Роль релігії в житті людини і суспільства

Висновок

Психологи і соціологи дуже багато уваги приділяють основним принципам поведінки людей. Їх інтерес привертають ті різновиди поведінкових реакцій, які здатні вплинути не тільки на положення в суспільстві і долю конкретної людини, але і визначити тенденцію розвитку цілого соціуму. Споконвіку розглядається прояв в людині добра і зла, наскільки він доброзичливий або ворожий, прагне до влади або проявляє безпорадність. Дуже актуальні в наш час альтруїзм і просоциальное проведення. Якщо розглядати інтерес до асоціальної поведінки, то особливе місце, на думку вчених, займає агресивність людини.

Багато психологів вважають, що агресивність і ворожість неможливо виключити з поведінки соціуму, оскільки воно є основою інстинкту виживання. У будь-якому разі, у кожного типу поведінки є свої переваги і недоліки. Таким чином людина може зайняти свою соціальну нішу в суспільстві і проявити себе як особистість. Для досягнення успіху багато намагаються компілювати кілька поведінкових ліній і застосовувати їх у конкретних ситуаціях. Така тактика дозволяє швидко і ефективно вирішувати складні та прості проблеми на рівні взаємозв’язків між різними типами людей.

Вивчення поведінкових характеристик дозволяє краще зрозуміти не тільки певної людини, але і цілі суспільні групи. Соціум в цілому дуже гармонійний і в ньому є різні елементи, що дозволяють цій системі бути цілісною і впорядкованої, де у всьому є противагу, наприклад, ворожість і доброзичливість, влада і підпорядкування тощо.