Розвиток мови молодшого школяра: рівні, особливості, прийоми і методики розвитку

Спілкування неодмінно включається в список найважливіших факторів, що впливають на психічного розвитку людини. Завдяки контактам з дорослими людьми діти починають засвоювати досвід, здобутий попередніми поколіннями. Але при цьому повноцінне володіння рідною мовою є ще й засобом пізнання. Його можна вважати одним з найбільш важливих придбань дітей, які досягли шкільного віку.

Збагачення словникового запасу і розвиток мови дитини – найважливіший компонент становлення особистості. З його допомогою молодші школярі опановують цінності національної культури, а також знайомляться з естетичними і моральними нормами соціуму. Саме тому педагоги початкових класів приділяють велику увагу розвитку мови своїх учнів.

Актуальність проблеми

Кожен учитель розуміє, що розвиток мови молодшого школяра є ключем до успішного засвоєння ним усіх предметів не тільки в початкових класах, але і в подальшому, при переході від одного етапу навчання до іншого. Крім цього, за цим показником, як правило, визначається рівень культури, інтелекту та мислення людини. Проте в сучасному світі недостатньо знати правила граматики, які є в рідній мові.

Людині важлива здатність у вільному вираженні своїх думок і володіння культурою мовлення. Цим і викликана необхідність роботи з розвитку мовлення молодших школярів. Її основним завданням є посилення позицій творчого спрямування і розвиток здібностей дітей до комунікації.