Організаційні процеси: види, етапи, цілі

Організаційні процеси – це процес виконання роботи згідно з планом, який розпадається на три етапи. Поділ роботи, групувати в окремі блоки (відділи, сектори) і координація окремих груп.

Три приклади процесу

Можна виділити такі приклади розподілу процесів:

  • Поділ роботи на окремі етапи. У такому випадку різні види робіт відводяться на окремого працівника відповідно до його кваліфікацією, вміннями та досвідом.
  • Групування роботи за окремими блоками. Під окремими блоками мається на увазі сектор, відділ чи підрозділ, в якому група працівників однієї кваліфікації працює над певним проектом. При такому розподілі робота відбувається швидше.
  • Координація роботи – це рішення конфліктів і побудова механізму, уникає їх.

Етапи процесу

Організаційний процес можна розділити на кілька етапів:

  • Поділ роботи.
  • Групування завдань.
  • Координація роботи.

Але їх можна виявити набагато більше. Це залежить від самої організації та її діяльності.