Обдарованість: поняття, види та ознаки

Соціальний статус людини, його положення в суспільстві, визнання оточуючих і благополуччя багато в чому залежать від особистісних якостей. Але при цьому люди, які прагнуть до успіху, досить велику кількість часу приділяють освіті. Для того щоб досягти в житті найкращого результату, вони готові постійно працювати над собою. Іншими словами, прагнуть до саморозвитку. Це і дозволять їм доповнювати і розширювати власні уявлення.

До теми особистісного росту і саморозвитку має безпосереднє відношення поняття обдарованості. Адже люди, які прагнуть до самовдосконалення, приділяють велику увагу своїм талантам і вишукують можливості їх прояви.

Здібності

Перш ніж розглянути поняття обдарованості, таланта і геніальності, варто ознайомитися з досить складним утворенням, що є сукупністю різних якостей особистості, що надають йому можливість прийти до успіху в певній діяльності. Це і є здібності. Вони для людини не є ключем до успіху. Здібності – це лише потенційна можливість. Реальність же буде залежати від працьовитості, цілеспрямованості та наполегливості людини.

Здібності формуються і продовжують розвиватися протягом всього нашого життя. Підтвердженням тому можуть служити приклади людей, які, будучи в зрілому або навіть у похилому віці, домагалися успіхів у винахідництві, літературі, живопису і т. д.

В основі здібностей лежать природні задатки, які є вродженими якостями людини, але не обов’язково спадковими. Серед них:

  • музичний слух;
  • значний об’єм легенів;
  • висока чутливість до розрізнення кольорів;
  • підвищена активність лівого або правового півкулі головного мозку та ін.

Поняття «задатки», «здібності», «обдарованість», «талант» і «геніальність» тісно пов’язані між собою. Без наявності тих чи інших природних якостей домогтися успіху людині досить складно. Але і при наявних задатках гарантувати його не можна. Адже розвиватися здібності вони можуть тільки в тому випадку, якщо людина буде систематично вчитися і наполегливо працювати. Тобто в процесі здобуття навичок певної діяльності.

Пов’язані з поняттям обдарованість, задатки та здібності мають два різновиди. Так, вони можуть бути спеціальними. Такі здібності пов’язані з конкретною діяльністю і проявляються в ній. Бувають вони і загальними. До таких здібностей відносять насамперед пізнавальні. Необхідні вони в будь-якій діяльності. Людині, яка має погану пам’ять або володіє невисоким рівнем інтелекту, не вдасться стати, наприклад, композитором, навіть при наявному феноменальний музичний слух. Саме загальні здібності визначають рівень ефективності і швидкості одержання, обробки і зберігання інформації. Безпосередній вплив мають вони і на результативність взаємодії індивіда з навколишнім середовищем і з соціумом.

Вся сукупність задатків людини, що припускає наявність у нього високого рівня загальних здібностей, як правило, і вважається обдарованістю. Що ж це таке?