Населення світу: статистика, ключові чинники, тенденції

Під населенням Землі мається на увазі загальна кількість її мешканців, тобто кількість всіх людей (землян). Чисельність населення планети постійно зростає. В середині 2018 року землян було вже 7,6 млрд. Зростання числа людей на Землі обумовлений хаотичними стихійними процесами і не пов’язаний з якою-небудь доцільністю. До 1970 р. населення Землі росло з прискоренням, а з 1990 року відбувається по лінійному закону. Тобто тепер населення зростає з постійною швидкістю. При цьому відносний приріст (виражений у відсотках до загального населення), поступово зменшується. Статистика населення світу ведеться під контролем ООН.

Фактор 1: тривалість життя

Сучасне збільшення чисельності землян в чому пов’язане зі зростанням тривалості життя. Зрозуміло, всі ми зацікавлені в тому, щоб люди жили довше. Адже втрата близьких родичів – це майже завжди велика трагедія.

Поки вчені не знають, що є причиною зростання тривалості життя, називаючи це природним процесом, по більшій частині не пов’язаним з розвитком медицини або зміною добробуту людей.