Логічна форма: основні поняття і критерії

Логіка – одна з найдавніших наукових дисциплін. Її назва походить з грецької мови і буквально перекладається як «розум», «міркування», «думка». Ця дисципліна розуміється як наука про мисленні і здатності людини до міркувань, вмінню робити висновки.

Відноситься логіка до нормативних філософських наук. В її рамках вивчаються методи, форми і закономірності процесів мислення людей. Однією з головних завдань логіки є визначення шляху від отримання розумом інформаційної передумови до формування висновку.

Чим є логічна форма? Визначення

Як і для будь-якої науки, для логіки характерні власні поняття і терміни. Одним з таких понять є «логічна форма».

Що це таке? Під цим виразом розуміється зв’язок між окремими складовими частинами, що представляють зміст розумового процесу. Поняття логічної форми не є аналогом терміна «зміст думки». Форма не є чимось незмінним, назавжди пов’язані з єдиним варіантом змісту думки.