Інформаційно-аналітична діяльність: поняття, основи, структура

Інформаційно-аналітична діяльність є одним із найважливіших напрямів інтелектуальної діяльності сучасної людини. Вона пов’язана з вирішенням завдань в самих різних сферах життя: політиці, історії, економіці, освіті та інших. Така робота проводиться за певною методикою. В якості основних джерел інформації слугують текстові дані, для спрощення обробки яких застосовуються автоматизовані системи.

Загальний опис

У науці існує безліч визначень інформаційно-аналітичної діяльності. Найчастіше її розглядають як один з процесів у сфері управління. Якщо розглядати її з термінологічної точки зору, то вона складається з двох доданків:

  • аналіз – розчленування об’єктів на окремі елементи, що дозволяє в кінцевому підсумку отримати загальне уявлення про їх будову та функції;
  • інформація, а точніше, її збір, накопичення, систематизація та обробка.

В більш загальному розумінні аналітика – це різновид техніки розумової діяльності, за допомогою якої здійснюється обробка фактичних даних з елементами прогнозування. Зміст цього поняття у різних вчених і дослідників має свої специфічні відтінки:

  • інструмент для перетворення інтуїтивних понять в логічну категорію;
  • форма знання, що використовується для вироблення оптимальних управлінських рішень;
  • спосіб для дослідження неявних процесів в соціально-економічному та політичному житті;
  • механізм узагальнення розрізнених даних;
  • основа науково-дослідних робіт та інші.