Гуморальна теорія темпераменту. Основні типи темпераменту по Гіппократу

Ідея гуморальної теорії темпераменту належить знаменитому лікареві давнину Гіппократу. Саме він у V столітті до нашої ери зробив спробу класифікувати типи особистості виходячи з їх індивідуальних особливостей. В основу відмінностей Гіппократ поклав кількість соків організму людини, яке впливає на його поведінку і світогляд.

Що таке темперамент

Психіка людини унікальна і неповторна. Специфічність її розвитку залежить від особливостей біологічного та фізіологічного формування організму під впливом соціального середовища і комунікацій. Однією з таких біологічно обумовлених підструктур особистості є темперамент.

Темперамент – різноманітні психічні відмінності між індивідами, які характеризуються глибиною, інтенсивністю, стійкістю емоцій, а також силою поведінкових реакцій.

Вивчаючи цю індивідуальну особливість людини протягом багатьох століть, вчені прийшли до спільного визначення терміна. Темпераментом вирішено було назвати біологічну основу, на якій формується особистість як соціальна одиниця. Даний фундамент є відображенням динамічних аспектів поведінки, які, як правило, вроджені. Внаслідок цього темперамент – найбільш стійка характеристика серед усіх психічних особливостей людини.