Борогидрид натрію: властивості, отримання та застосування

Борогидрид натрію – це речовина, що володіє високою реакційною здатністю. Дослідження його властивостей дозволило значно збагатити органічну і неорганічну хімію інформацією, а також вирішити ряд важливих аналітичних завдань. Ця сполука є одним з найбільш промислово освоєних серед усіх борогидридов металів лужно-земельної групи.

Загальний опис

Борогидрид натрію являє собою безбарвна кристалічна речовина без запаху. На відміну від інших борогидридов лужних металів, воно володіє відносною стійкістю на повітрі і у воді. Цим зумовлено його широке застосування в хімічній промисловості.

Емпірична формула борогидрида натрію має вигляд: Nabh 4.

Фізичні властивості

Для даного з’єднання характерні такі фізичні властивості:

  • температура плавлення – 500 °С;
  • вид кристалічної решітки – кубічна сингония;
  • молекулярна маса – 37,843 а. е. м.;
  • щільність – 1,08 кг/м3;
  • гігроскопічність – висока;
  • висока електрична провідність в розчині з аміаком і диглимом.