Англійські модальні дієслова. Особливості вживання модальних дієслів to be to, may і might

Модальне дієслово є допоміжним словом або виразом, яке виражає здатність, можливість, дозвіл або зобов’язання. Він повинен використовуватися в спеціальній фразі. Дієслівна фраза – це кілька дієслів, що використовуються разом для вираження дії.

Які основні модальні дієслова?

Існує близько 17 різних модальних поєднань. Всі вони мають кілька значень і іноді можуть заплутати людей, що вивчають англійську мову. Ось 9 найбільш часто використовуються у сучасній англійській мові модальних дієслів: must, might, may, can, could, should, will, would, to be to.

Ці слова є допоміжними і надають додаткову інформацію про дієслові, який слідує за ними.

Вони використовуються для того, щоб виразити здатність, зобов’язання, дозвіл, допущення, вірогідність і можливість, запити, пропозиції і рекомендації. Кожен модальне дієслово може мати кілька значень, які залежать від контексту.

You can go now (= дозвіл).

You can play the guitar (= здатність).