Агромістечок в Білорусії: опис, інфраструктура, відгуки

Поняття «агрогородок» отримало широке розповсюдження на території Республіки Білорусь після прийняття «Державної програми відродження та розвитку села на 2005-2010 роки». Це призвело до повної реорганізації деяких сіл, селищ, залучення молодих фахівців в аграрний сектор національної економіки.

Причини появи агромістечок

Як і багато країн, що розвиваються, Білоруська республіка зіткнулася з прискоренням процесу урбанізації. Можливість заробити більше, а вести побут легше призвела до того, що молодь покидала сільську місцевість. Рівень отримання освітніх послуг, проведення культурного дозвілля, можливостей занять спортом був значно вищий у міських жителів у порівнянні з сільськими.

Це призвело до зменшення чисельності населення в селах, нестачі кваліфікованих кадрів на селі, зниженню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. В результаті інфраструктура поступово переставала існувати: закривалися школи, дитячі сади, поштові відділення, магазини. Це прискорило переселення сільських жителів.