Людська діяльність завжди впливала на навколишній світ, але до двадцятого століття цей вплив був непомітно із-за здатності біосфери Землі самовідновлюватися. Але вже на початку двадцятого століття науково-технічний прогрес призвів до того, що людству довелося розв’язувати проблеми, пов’язані з різкими негативними змінами, викликаними людською діяльністю або антропогенним навантаженням. Це привело суспільство до думки, що багато процесів людської діяльності призводять до таких змін у біосфері, що проблеми набувають глобальних масштабів.

Поняття антропогенного впливу в глобальному масштабі

Вже у двадцятому столітті хвиля екологічних катастроф зачепила всі країни світу. Вирубані ліси і регулярно, в геометричній прогресії, зростає площа пустель, забруднення океану спустошує його фауну і флору, розповзаються радіаційні плями після катастроф на атомних станціях. Рослини в лісах на суші і в океані — основний виробник кисню, який витрачається на більшість виробничих процесів. Вчені пророкують його нестачу вже в найближчому майбутньому. Ось чому антропогенне навантаження — це те, що досить легко може призвести до загибелі людства.

Чисельність населення Землі і екологія

Зараз, коли чисельність населення на земній кулі підбирається до восьми мільярдів, чомусь рідко згадують прогнози вчених двадцятого століття. Фахівці стверджували, що при підвищенні чисельності людей понад шість мільярдів, навіть без урахування впливу на природу, різко буде збільшуватися число суїцидів і безглуздих убивств людьми один одного, ендокринологічних захворювань, будуть постійно спалахувати локальні війни. Стануть актуальними інші наслідки перенаселення планети Земля.

Адже потужна антропогенне навантаження — це додаткова важкість у справі виживання людства, не роздумує про экстерналиях.

Екстерналій: що це таке і як їх передбачити

Екстерналії в екології — це наслідки впливу антропогенного навантаження на навколишнє середовище, появи якої не передбачалося. Екстерналій бувають позитивними і негативними. На жаль, негативних набагато більше.

Яскравий приклад негативної екстерналій — завезення в Австралію кактус опунція, який дуже швидко завоював такі величезні простори хорошою орної і пасовищної землі, що це стало просто катастрофою. Опунція — рослина настільки соковите, що не горить, а вирубувати і викорчовувати його було дуже важко і витратно. Тільки привоз в Австралію природних шкідників опунції, метеликів-вогнівок, зміг вирішити проблему. Вдячні австралійці поставили їм пам’ятник.

Дивіться також:  Зовнішнє управління - це... Мета, структура та процес

У двадцятому столітті частенько відбувалися й інші тихі катастрофи в різних частинах світу, що призводять іноді навіть до загибелі людей. Наприклад, запилення виноградників в Іспанії спричинило за собою перенесення вітрами інсектицидів в океан і масову загибель риби, якої харчувалося населення островів, віддалених від виноградників на сотні кілометрів. Люди просто вмирали від голоду, так як риба була їх головним продуктом харчування.

Ось чому виникла необхідність ввести поняття допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Види антропогенного навантаження

Людська діяльність впливає на всі частини біосфери.

У літосфері вона:

 • змінює ландшафти і кліматичні умови на величезних територіях за рахунок вироблення корисної сировини з кар’єрів і величезних гір, що утворюється порожній породи, шлакоотвалов;
 • за рахунок вирубки лісів змінюється клімат, режими річок і, відповідно, ландшафти;
 • під посівами (особливо бавовнику, кави, кукурудзи) грунт біднішає, замість орних і пасовищних земель утворюються пустелі;
 • величезні звалища відходів від північного полюса до південного — вже звична деталь сьогоднішніх пейзажів.

Гідросфері дісталася, мабуть, найвища навантаження з усіх:

 • переносяться русла річок, річки йдуть під грунт;
 • озера міліють і зникають;
 • створюються величезні водосховища;
 • осушуються болота — джерела підживлення ґрунтових вод у посушливі роки;
 • моря і океани покриваються нафтовими плівками, гине планктон і все живе в океані.

Дуже шкода, адже ми навчилися використовувати морські та океанічні ресурси лише на рівні збирання, навіть не створили великих ферм на морських акваторіях. А скільки бруду тече з ріками, річками та струмками в морські води, отруюючи все живе, накопичуючись в рибі і морепродуктах, якими харчується велика частина людства!

Атмосфера — поки найменш навантажена відходами людської діяльності частина біосфери. Але поява озонових дір змусило людство всерйоз задуматися про наслідки.

Дивіться також:  Форма організації виховного процесу: основні поняття, загальна характеристика, класифікація

І це тільки матеріальні забруднення. Адже є ще і радіаційні, теплові, негативну дію різних полів. Ось таку антропогенне навантаження на навколишнє середовище ми маємо на сьогоднішній день.

Ландшафт Російської рівнини та екстерналій

Те, що антропогенне навантаження — це проблема будь-якої екосистеми, можна простежити на прикладі Російської рівнини. Її територія була освоєна раніше інших, має велику щільність населення, тому вона й зазнала більшою мірою негативного впливу людської діяльності. Навіть тайга і тундра рівнини набагато більше, ніж ці природні зони в Сибіру.

Якщо до двадцятого століття зміни в ландшафті рівнини відбувалися повільно і поступово, то за останнє десятиліття діяльність людини внесла величезні і непоправні зміни в усі ландшафти Російської рівнини:

 • винищені тарпан і сайгак, знаходяться на межі знищення наступні види: зубр, бобер, хохуля; одночасно інтродуковані: ондатра, норка, благородний олень;
 • природна лісистість замінена на розорані поля та лісопосадки, темнохвойная рослинність — на березу, осику, вільху, сосну;
 • перевипас худоби в тундрах, лісотундрах, степах і напівпустелях призвів до виснаження і ерозії ґрунту;
 • посилення ерозії і провали в ґрунті з-за неправильної видобування корисних копалин та інтенсивного викачування підземних вод;
 • різко зменшився або зник гумусовий шар, змінилася структура грунту;
 • мережа водних артерій і водойм сильно змінена каналами і каскадами водосховищ;
 • концентрація шкідливих речовин у воді водоймищ не відповідає ні вимогам водойм для риборозведення, ні господарсько-питній воді.

Цей сумний список антропогенного навантаження на ландшафт Російської рівнини можна продовжувати. Але це, як і всілякі моніторинги довкілля, і регулярний шум в ЗМІ навряд чи зарадить справі.

Способи вираження антропогенного навантаження

У чому виражається велике антропогенне навантаження? Вона буде виражатися:

 • у підвищенні щільності населення;
 • в квадратних кілометрах, які займають звалища виробничих відходів, відвали і полігони токсичних відходів;
 • у концентраціях стічних вод, які набагато перевищують всі гранично допустимі норми скидання.
 • у концентраціях шкідливих викидів в атмосферу, у кілька разів перевищують допустимі;
 • у зниженні числа всіх видів тварин, крім комах, всіх рослин, крім отруйних бур’янів начебто борщівника;
 • у зниженні товщини шару гумусу і погіршення структури ґрунтів;
 • підвищення радіоактивного фону, шумового фону, електромагнітних та інших випромінювань.
Дивіться також:  Великі радянські полководці - хто вони?

Антропогенне навантаження на ландшафт Російської рівнини перевищує всі ці норми.

Що потрібно робити з экстерналиями?

Відповідно до законом РФ «Про охорону навколишнього середовища», підписаному в 2002 році, «для кожного суб’єкта господарської діяльності встановлюються нормативи припустимою антропогенного навантаження на навколишнє середовище». Нормативи встановлені, спостереження або моніторинг проводиться. Як же змінилася за ці роки екологічна обстановка на рівнині? Дієвими виявилися допустимі антропогенні навантаження на навколишнє середовище цій території? Слабкий контроль за виконанням закону та формальність його застосування призвели лише до посилення антропогенного навантаження. І таке становище не тільки на Руській рівнині чи в нашій країні, а в усьому світі йде руйнування всіх частин біосфери. Що ж робити з екологічними проблемами, що стоять перед людством?

Закони Коммонера і антропогенне навантаження

Будь-яка людська діяльність повинна відповідати чотирьом екологічним принципам Коммонера:

 • все пов’язано з усім;
 • все повинно кудись діватися;
 • ніщо не дається задарма;
 • людина думає, як краще, а природа знає, як краще.

Виконання цих принципів-законів полягає в щорічному зниженні допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище в кілька разів.

Тільки розуміючи і приймаючи ці закони, можна відносити себе до виду «людина розумна».