Вакуумно – випарна установка: принцип роботи

Теплообмінні технологічні процеси широко застосовуються в різних галузях промисловості для створення необхідних умов обробки або зміни температурного стану обладнання, а також виробничих заготовок. На підприємствах, де ставляться завдання зміни характеристик рідинних середовищ, теплота може застосовуватися як засіб підтримки кипіння. Технічно подібні задачі вирішуються за допомогою поверхонь нагріву корпусів випарної станції, забезпечених спеціальним набором функціональних компонентів для організації теплообмінного процесу.

Що таке процес випарювання?

У виробничій сфері випарювання розглядається як спосіб концентрування рідких розчинів, основу яких складають малолетучие або нелеткі речовини, розчинені в летких активних сумішах. Даний процес виконується у результаті випару розчинника в ході кипіння. Такій процедурі найчастіше піддаються луги, солі, а також висококиплячі рідини. Але в кожному разі основним завданням процесу є отримання чистого розчинника або окремих речовин у високій мірі концентрації. Якщо мова йде про цілеспрямовану очищення визначено компоненти розчину, то процес випарювання може доповнюватися і операцією кристалізації, при якій можливе формування цільового речовини в твердому вигляді.

З технологічної точки зору випарювання – це сукупність цілого ряду теплообмінних операцій. Складність технічної організації даного процесу обумовлює необхідність використання спеціального обладнання. В цій якості і застосовується вакуумно-випарна установка з оптимізованою конструкцією, розрахованої на виконання основних процесів випаровування, а також допоміжних операцій. Важливо мати на увазі, що випарювання передбачає використання агресивних середовищ – гарячих рідин, газів, водяної пари і т. д. До цього ж додається і несприятливий фон від цільових хімічно активних речовин. Ці та інші фактори несприятливого технологічного впливу вимагають застосування спеціальних матеріалів для складання выпаривателей, що підвищує захисні властивості конструкцій.