Система престолонаслідування на Русі

Система правління сучасних країн являє собою розрізнені гілки, за які відповідають певні органи влади. Уряд більшості країн складається з кількох сотень людей, які діляться по партійній приналежності і іншим політичним ознаками.

Ще в минулому столітті існувало багато монархій, що мали різні системи престолонаслідування. В даний час монархічне правління – поняття в більшості європейських країн умовне.

Монархія

У всьому світі налічується близько 230 держав, 41 з яких мають форму правління монархія. Республіки представляють в більшості своїй колишні колонії корони. Вони являють собою результат розпаду великих імперій. Цим обумовлюються нестійка система правління і часті конфлікти на територіях з республіканською владою. Зокрема, Ірак і країни африканського континенту отримали незалежність від Британської імперії в 30-х роках XX століття.