Методи визначення рівня мислення

Перед тим як задаватися питаннями про те, як можна визначити рівень мислення людини, потрібно зрозуміти, що ж це таке. Більшість людей розуміють термін «мислення» буквально. Тобто вважають, що за цим словом ховається просте значення «здатність мислити».

Зрозуміло, це так. Але термін «мислення» є й інші варіанти розуміння, набагато більш ускладнені, залежні від тієї сфери, в якій слово вживається. Наприклад, трактування його змісту в нейропсихології і філософії виявиться різною.

Що таке мислення?

Однозначного визначення цього поняття немає. Найбільш узагальненим і поширеним є трактування, що визначає мислення як складний психічний процес, результатом якого стає моделювання закономірностей, характерних для навколишнього світу і побудова висновків, які грунтуються на аксіоматичних уявленнях і положеннях.

Поняття мислення трактується й інакше. Серед найбільш затребуваних версій його визначення виділяються наступні:

  • процес обробки інформації в мозку;
  • встановлення і розуміння зв’язків з об’єктами навколишньої реальності;
  • сприйняття і відображення предметів, подій, закономірностей;
  • формування особистісного уявлення про що-небудь, що знаходиться поза мозку.

Конкретного визначення поняття мислення не дає жодна наука. Наприклад, всі перераховані вище варіанти трактувань цього явища відносяться до області психології. Тим не менше всі вчені, незалежно від своєї спеціалізації, підтримують твердження, що свідчить про те, що мислення є однією із ступенів процесу пізнання. Воно дозволяє отримати, упорядкувати і систематизувати в мозку знання про будь-які об’єкти, явища, властивості, процеси і таке інше, що оточує людину. Також за допомогою мислення розум здійснює певні висновки – цей процес психічної діяльності називається умовиводом. До нього ж належать плоди різних роздумів, побудова теорій про що-небудь.

В яких формах проявляється мислення, яким законам підпорядковується область інтересів науки, званої логікою. Вона ж вивчає і рівні мислення людини. Різні психофізіологічні фактори, що впливають на цей процес, є предметом вивчення в багатьох сферах, не тільки в медичних. Однак пріоритет в пізнанні взаємозв’язків мислення і цих факторів, зрозуміло, у психології.