Інтелектуальний потенціал: поняття, види, формування, методи визначення та розвитку

Інтелектуальний потенціал людини – поняття, утворене від латинського слова “potentia”, що означає силу і міць. В останні роки таке словосполучення активно використовується в науці. Соціум активно розвивається, і це створює потребу в загальному терміні і показнику, який би відображав особливості росту особистості, підприємства, соціуму. ІП став інтегральним параметром, що дають уявлення про узагальненої сукупності можливостей.

Багато чи мало?

Вчені розробили декілька систем оцінки, актуальних в рамках розвитку інтелектуального потенціалу особистості, оскільки вони дозволяють оцінити, який ІП, властивий конкретній персоні. Найбільш відомий варіант передбачає обчислювати показники ай кью. Параметр вираховують, аналізуючи здібності особистості справлятися з логічним завданнями. Всі методики оцінки такого роду дають уявлення про загальну здібності персони мислити, керуючись логічними послідовностями. А ось оцінити, наскільки людина в силах справлятися з професійними завданнями, дещо складніше.

Щоб оцінити зв’язок освіти та інтелектуального потенціалу, а також зрозуміти здатність особи застосовувати отримані відомості в рішенні конкурентної завдання, необхідно вдатися до набору показників, створених спеціально для цього. Користуючись ними, можна оцінити досвідченість людини стосовно до практики, а також його здібності в роботі над інженерними, науковими проблемами.