Формування екологічної культури молодших школярів: основи методики, функції та завдання

Про проблеми екології і навколишнього середовища зараз говориться багато і часто. Зміни клімату, забруднення води та повітря – ці питання регулярно порушуються в засобах масової інформації. Однак переважна частина населення вважає за краще дистанціюватися від проблем такого роду. І причина тому – відсутність не стільки знань в області екології, скільки усвідомлення причетності до навколишнього світу, основи якого закладаються в ранньому віці. Тому така увага сьогодні приділяється формуванню екологічної культури молодших школярів. Це завдання виходить за рамки класичної педагогіки і стає суспільною.

Екологічна культура – це…

Саме поняття досить багатогранне, тому можна зустріти велику кількість визначень. Тут йдеться про гармонійне злиття потреб людини і принципів існування навколишнього середовища. Володіти екологічною культурою – значить вміти діяти, співвідносячись з вимогами раціонального природокористування, не допускати забруднення і руйнування навколишнього середовища. Для цього необхідні не тільки знання у сфері біології, географії, хімії, екології, але й ціннісні орієнтири, усвідомлення важливості подібної лінії поведінки. І закладаються такі орієнтири в ранньому дитинстві. Говорячи про формування основ екологічної культури молодших школярів, педагоги-дослідники зазначають, що в це поняття входить:

  • інтерес до проблем охорони природи;
  • знання про довкілля, принципи її розвитку;
  • емоційне сприйняття природи;
  • екологічна грамотність;
  • особисті мотиви, які визначають ставлення до навколишнього середовища.

Це стає комплексним завданням для всього шкільного колективу.