Економіка добробуту. Економічна рівновага. Питання з економіки

Під добробутом населення в економіці та соціології мається на увазі забезпеченість людей різними видами благ (матеріальних, соціальних, духовних). У їх числі предмети, послуги, умови життя, продукти. Добробут характеризується рівнем доходів, величиною споживання матеріальних благ, наявністю і якістю житла, забезпеченістю транспортом, послугами ЖКГ, побутовими послугами, рівнем охорони здоров’я, освіти, культурного обслуговування, соціальної забезпеченості, довжиною робочого дня і кількістю вільного часу і т. д. В статті дано відповідь на актуальні запитання по економіці, пов’язані з рівнем життя громадян.

Що таке рівень життя?

Ще одним важливим поняттям в економіці є рівень життя. Це приблизно те ж саме, що і рівень добробуту, хоча поняття “рівень життя” частіше застосовується при оцінці доходів громадян. Тому воно може вважатися більш вузьким і більшою мірою кількісним показником. Під рівнем життя розуміється фінансовий і матеріальний добробут, забезпеченість товарами і послугами, які актуальні в даний період часу. Найбільш простим показником рівня життя є відношення величини доходів людини до вартості споживчого кошика.

Рівень життя визначається за величиною зафіксованих доходів і витрат громадянина.