Дитячі організації та об’єднання

Що являють собою дитячі організації? Крім неформальних течій молоді, в країні є різноманітні дитячі установи. Як правило, керівництво в них здійснюють дорослі люди. Зупинимося на даному питанні докладніше, адже саме дитячі організації виконують важливу виховну функцію – формують підростаюче покоління.

Що таке дитячий рух

Це об’єктивне рух, яке породжується суспільством. У дітей в певному віці (в основному в 9-15 років) з’являється бажання в спілкуванні з однолітками, здійсненні спільних масштабних проектів. Дитячі організації створюються на основі Конвенції ООН про права дитини. Саме в цьому документі проголошується свобода мирних зібрань та асоціацій в якості норми життя дітей.

Наукові факти

Результати статистичних досліджень свідчать про те, що останнім часом істотно зростає соціальна активність дітей і підлітків. Їм потрібні такі організації, які б повною мірою задовольняли їхні інтереси, виявляли і розвивали здібності і таланти. Робота дитячої організації повинна організовуватися так, щоб хлопці відчували повагу, довіру до них з боку наставників.

Після розпаду комсомольської і піонерської організації, яка протягом кількох десятиліть виконувала масу виховних завдань, у нашій країні дитячі організації стали великою рідкістю.