Статистична інформація: збір, обробка, аналіз

За всю історію статистики були зроблені різні спроби створити таксономію рівнів вимірювання. Психофизик Стенлі-Сміт Стівенс визначив номінальні, порядкові, інтервальні та пропорційні шкали.

Номінальні виміри не мають значущого порядку рангів серед значень і допускають будь-яке однозначне перетворення.

Звичайні виміри мають неточні відмінності між послідовними значеннями, але мають певний порядок цих значень і допускають будь зберігає порядок перетворення.

Інтервальні виміри мають значущі відстані між пунктами, але нульове значення є довільним (як у випадку вимірів довготи і температури в градусах Цельсія або Фаренгейта) і допускає будь-яке лінійне перетворення.

Вимірювання відносини мають як значуще нульове значення, так і відстані між різними вимірами, крім того, допускають будь-яке перетворення масштабування.