Соціальна дистанція: визначення та види

У 1924 році Роберт Е. Парк визначив соціальну дистанцію як спробу звести до чогось на кшталт вимірних термінів ступінь і рівень розуміння і близькості, які характеризують особисті і соціальні відносини в цілому. Це міра близькості або віддаленості, яку людина або група відчувають по відношенню до іншої людини або групи в соціумі, або ж рівень довіри, яку одна група робить інший, а також ступінь сприйманого подібності вірувань.

Поняття соціальної дистанції часто застосовується до вивчення расових установок і расових відносин. У соціологічній літературі вона концептуалізу ється кількома різними способами.

Афективна дистанція

Одна поширена концепція соціальної дистанції фокусується на аффективности. Відповідно до цього підходу, вона пов’язана з афективною дистанцією, тобто з уявленням про те, яку симпатію члени однієї групи відчувають до іншої групи. Еморі Богардус, творець методу шкали соціальної дистанції, як правило, засновував свою шкалу на цій суб’єктивно-афективної концепції дистанції. У своїх дослідженнях він зосередив свою увагу на чуттєвих реакціях людей на інших людей і на людські групи в цілому.