Психологічний аналіз особистості: методика і оцінка особистості

Психічний стан людини залежить від багатьох причин. Сюди можна віднести його біологічні особливості, фізичний стан, середовище, в якому він народився і виріс. Термін «індивід» означає окремої людини будь-якого віку. Під особистістю розуміється рівень його розвитку. Нею вважають людину, який досяг певного соціального статусу, здатного вписатися в ту чи іншу групу. На підставі цього не кожного індивіда можна назвати особистістю.

Психологічні особливості особистості

Психологи виділяють такі психологічні особливості особистості:

 • темперамент;
 • характер;
 • інтереси;
 • схильності;
 • здібності.

Теорії особистості

Сьогодні ми розглянемо різні теорії аналізу особистості в наявних течіях психології. Розуміння того, як розвивається людина, завжди залежить від напрямку, в якому розробляється та чи інша концепція.

Почнемо з диспозициональной теорія особистості. У неї є різні напрямки. В одному більшого значення надається вродженим особливостям, а в іншому – набутим. Ми обговоримо загальну канву цієї теорії. Полягає вона в наступному: особистість – це сукупність певних внутрішніх рис, які зумовлюють нашу реакцію в новій ситуації.

Наприклад, людина обманює не тому, що це зручно в певний момент, а з причини того, що йому притаманна брехливість. Найбільш популярною в рамках цього напряму є теорія темпераменту. Так, індивід з вродженою слабкою нервовою системою буде реагувати одним чином, а від природи морально стійкий – іншим.

Другий напрям дослідження особистості – поведінковий підхід. Його сутність розуміється так само, як і все інше в рамках біхевіоризму (сукупність напрацьованих за життя рефлексів, і не більше того).

Далі йде гуманістична теорія. Тут особистість проявляється як певна структура мотивів, або у вигляді «Я» реального або ж «Я» – ідеального. В останньому випадку людина прагне до свого досконалого образу, і тоді він самореалізується. Коли суб’єкт не може цього зробити, у нього з’являється почуття нікчемності, і він впадає у невроз.

Далі йде когнітивна теорія особистості, засновником якої є Джордж Келлі. Він прийшов до висновку, що людина, що розвивається визначається розумовими операціями: сприйняттям дійсності та її інтерпретацією. В процесі цього у нього виробляються конкретні когнітивні схеми. А з їх допомогою він інтерпретує свій зовнішній досвід. Будь-яка особистість – це комбінація певних схем, які дозволяють нам реалізувати практичну мудрість. У кожної людини може бути своя ієрархія когнітивних планів. З-за цієї особливості кожна окрема особистість є унікальною.

Ну і нарешті ми розглянемо діяльною, тобто російську концепцію розвитку людської сутності. Вона включає в себе:

 • індивіда, тобто тваринну частина особистості;
 • суб’єкта діяльності – свідомість людини;
 • саму особистість, тобто соціальну її частина.

Що таке структура особистості?

Приблизно так розшифровується структура аналізу особистості у психоаналітичній теорії, в якій Фрейд виділяє три частини:

 • Ід – по суті ототожнюється з індивідом і є носієм наших інстинктів, енергії, бажань.
 • Его – збігається з поняттям суб’єкта діяльності, є рушійною силою нашої свідомості та регуляцією поведінки, і способом адаптації до зовнішнього середовища.
 • Понад “Я”, яке містить у собі моральні принципи та норми: воно уособлюється з особистістю.

Приблизно так само можна підрозділити структуру особистості Берна, коли він розділив людину на батька, дорослого і дитини. Правда, на відміну від Фрейда, він вважав це частинами его, а не несвідомої, свідомої і надсознательной частинами.

Особистість і характер. Психологічний аналіз особистості

У житті прояв особистості і характеру дуже тісно переплітаються. Вони по багатьом дуже схожі. Далеко не завжди ці два поняття не розрізняються не тільки буденними людьми, але навіть і психологами. Тут будемо говорити про теорії аналізу особистості. Можна зустріти досить багато підручників з психології, в яких характер вважається властивістю. І саме на підставі генетично закладених рис зокрема і проводиться аналіз особистості, і не завжди зрозуміло, у чому тут видно відмінності.

Дивіться також:  Кращі книги з медитації: опис книг та відгуки

Дійсно, ми всі різні. І особливості суспільно розвиненої людини, так само як і риси характеру, по-різному проявляються. У всіх свій спосіб соціального аналізу особистості. І, звичайно, коли наука має справу з індивідуальними особливостями, то один з найбільш популярних прийомів психологічного пізнання і класифікації цих відмінностей називається типологією. Дійсно, кожен неповторний і унікальний. Тим не менш у сукупній індивідуальності є моменти загального, поняття повторюваності. Поєднання цих двох концепцій лежить в основі побудови типології. За рахунок цього об’єднання можна виділяти певні типи людей.

З одного боку, кожен з них говорить про індивідуальності, несхожості на інших. Друга грань – це коли тип включає в себе унікальні, але загальні особливості.

Обставини сучасної психології

Необхідно врахувати ту обставину, що у сучасній психології немає єдиного уявлення про предмет аналізу розвитку особистості, а значить, немає однієї загальновизнаної теорії, яка б підтверджувалася усіма фахівцями цієї галузі. Навпаки, близько ста років тому вся психологічна наука розділилася на безліч шкіл і напрямів, кожна з яких виступила зі своєю аналітичної концепцією. А саме: з розумінням предмета в цілому, з конкретними уявленнями про окремих компонентах психічної реальності і своєю теорією аналізу особистості. Втім, погляд на поняття “розвиток індивіда” відрізнявся точно так само. Ми спираємося на ту традицію, яка пов’язана з Московської Психологічної Школою, тобто з установою Олексія Миколайовича Леонтьєва. Але, незважаючи на це, можна виділити одну спільну рису: людина є загальним об’єктом для багатьох різних наук. Кожна з них має свою мету і метод аналізу особистості. У відповідності з цим, в людині як в загальному об’єкті кожна наука виділяє свій вузький предмет.

Хто ще досліджує особистість?

Згадаймо: історики теж займаються вивченням даної теорії. Але вони це роблять в рамках певного часового відрізка. Цікавляться роллю людини в історичному процесі, не використовуючи структуру аналізу особистості. Тобто не тим, якою мірою кожне позначене подія може бути обумовлена діяннями конкретної знаменитості, а якою мірою відбувається, є проявом загальних законів розвитку суспільства.

Педагоги теж займаються вивченням людських здібностей, але їх перш за все цікавить в плані виховної роботи. Це їх основна мета. Вони використовують інші методики аналізу особистості.

Соціологи досліджують подібні концепції. Є великий розділ у цій області, званий «соціологією особистості». Мета полягає в пошуку закономірності різних суспільних явищ, які виникають в результаті об’єднання людей. Особистість у цій науці розглядається як елемент різних соціальних верств.

А що ж виділяє психологія в процесі людського розвитку? Звичайно, фахівців цікавить те, що рухає особистістю, основні діючі сили. При цьому людиною можуть керувати різні мотивації (економічні, юридичні, соціальні, культурні). Але у психології своя мета. Раз вона вивчає реальність людської сутності і може дати аналіз особливостей особистості, то очевидно, що серед різноманітних мотивів вона буде шукати саме психологічні рушійні сили. А вони, в свою чергу, об’єднуються загальним збірним словом – мотивація.

Дивіться також:  Олександр Пінт: біографія, особисте життя, книги, семінари та відгуки

Головний джерело сил

Мотивація – збірне поняття, яке включає в себе різноманітні спонукають сили особистості, такі як потреби, мотиви, драйви, потяги, прагнення, інтереси. Всі вони – різні психологічні реалії, але їх об’єднує одне: вони є рушійними силами емоційного боку життя.

SWOT аналіз особистості

Головне завдання та думка цього виду аналізу досить проста. Щоб виконати його, вам всього лише знадобиться аркуш паперу і ручка, а також тридцять хвилин вільного часу. Цей варіант підходить у тому випадку, коли ви заплуталися в якій-небудь ситуації і зовсім не знаєте, що робити. Дуже корисно зробити SWOT-аналіз в той момент, коли потрібно прийняти важливе рішення. Результати допоможуть вчинити правильно, а також покажуть ваш істинний шлях.

Намалюйте на аркуші паперу квадрат, який буде розділений на рівні осередку. Два стовпці – це сприятливий і несприятливий. Два рядки – це внутрішнє і зовнішнє.

Етап 1. Задумайтеся про те, що позитивно для вас і вашого процесу дії в даний час. Запишіть дані, усі без винятку, 1 стовпчик. Таким же чином задумайтеся про це, що в цих умовах ризиковано і здатна завдати шкоди вам, що з максимальною вірогідністю завадить, від чого ви будете знесилені. Це був 2 стовпчик.

Етап 2. Спробуйте запитати у себе: я можу вплинути на ці речі або дане в цій ситуації від мене ніяк не знаходиться в залежності? У разі, якщо ви зможете надати вплив на дані чинники, це буде розцінюватися як ваше внутрішнє якість, характерна риса. Якщо яка-небудь зміна здається неможливим, і потрібно лише приймати до уваги цей вплив, у такому випадку це зовнішнє явище.

Тепер всі наші осередки заповнені. Те, що може допомогти вам і є внутрішнім, – ваші сильні сторони, а що перешкоджає – слабкі. У такому випадку те, що для вас може стати допомогою і перебувати за межами зони контролю, це можливості. Їх ще можна назвати здібностями. А що є перешкодою і розташовується поза вас – це загрози.

Іноді вважають, що після наповнення даних полів 4 SWOT-дослідження є завершеним, а аналіз поняття особистості – закінченим. Насправді тут він лише починається. Зараз ми зобов’язані придумати, що з усім цим робити далі.

Загальні поради будуть наступними:

 • Прописуємо стратегію, якої прагнемо спиратися в першу чергу на власні сильні сторони, а слабкі сторони або чимось компенсувати, або інвестувати сили їх формування, для того щоб вони припинили бути подібними слабким.
 • Одночасно прагнемо згідно максимуму застосовувати розкриваються здібності і якось уникнути цих небезпек. Особливо ґрунтовно зважуємо два поєднання: сильні сторони + здібності. Це те, що ми можемо зробити безпосередньо в даний час і показати себе з кращого боку. Друге допустиме поєднання – слабкі сторони + загрози. Дане в такому випадку – це те, із-за чого ж ми можемо майже все втратити, і це найбільш небезпечно, якщо зовнішні загрози накладаються на наш душевний лімітування і безсилля.

SWOT: приклад

Пропонуємо проаналізувати звичайний зразок. Припустимо, індивід шукає роботу. Часто ми досить консервативні, якщо в якомусь місці раніше працювали. В такому випадку з якихось причин можемо шукати подальшу роботу таким чином, щоб вона була схожа з попередньою. Проте, якщо на попередньому місці нам ніяк не подобалося, то видертися з колії зможе допомогти SWOT-дослідження. Хтось може дати зрозуміти нам і якісь інші шляхи.

Дивіться також:  Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці в Павлівській Слободі. Культурна спадщина Підмосков'я

Припустимо, ви знаєте в собі такі сильні сторони: оптимальна математична підготовка, розуміння 2 мов, аналітичний склад розуму. Слабкі сторони: ви трошки відійшли від власної сфери, вже давно ніяк не спостерігали за розробками і новинками, а ще не дуже товариські і кілька замкнуті в собі. Небезпеки, важливі для вас, мають всі шанси бути пов’язаними з цією організацією, в якій ви працюєте. Може, ваші плани в цілому незабаром прикриються, а робоча категорія буде розформована. А можливо, у вашого проекту з’являлися потужні суперники, тут можна провести аналіз особистості людини. Зараз давайте придивимося до здібностей – це те, що допоможе вам представити суспільство в найкоротший період. Приміром, який-небудь досить непоганий наймач в даний час може шукати співробітників з вашою кваліфікацією. Або ж в даний час здійснюється набір на практику в непоганий експериментальний центр.

Припустимо, ви прийняли рішення подумати про можливості і придивитися до даної стажуванні. Здатність до розуміння мов буде опорою, тому що це ваша сильна сторона. А ось будучи мало товариським і некомунікабельним, ви будете відчувати труднощі. Ці риси вам доведеться чимось компенсувати, таким чином, це ваша слабка сторона.

Тепер, дивлячись у попередні підсумки SWOT-аналізу, ви можете здійснити якісь висновки, сформувати проекти. Приміром, готуєте портфоліо і одночасно приступаєте до проходження співбесіди при пошуку нової діяльності, або надсилаєте заявку на практику.

При постійному використанні SWOT-дослідження може допомогти запобігти проблеми і простежувати здібності з метою формування і зростання особистості.

Розвиток дітей

Розвитку та аналізу особистості дитини варто приділити окрему увагу.

Існує безліч способів, які допомагають зрозуміти, на якому етапі психологічного та інтелектуального зростання знаходиться той чи інший малюк. Але, враховуючи малу зацікавленість дітей у подібного роду діях, фахівці пропонують альтернативний метод – вивчення дитячих малюнків.

Малюк став погано їсти і спати? Ви помічаєте, що з ним щось не так? Перевести настрій вашого чада з “дитячого” на “дорослий” мова допоможуть саме малюнки! В них малюки несвідомо виражають те, що їх турбує. Зазвичай вони починають малювати з кружечків – сонечка та осіб чоловічків. Це нормально до двох-трьох років. За цим нехитрим зображень відразу можна буде зрозуміти, чи все добре у вашої дитини. Але з віком ускладняться і картинки. Так що людина, яка не має кваліфікації та професійної компетенції у даному питанні, швидше за все, витлумачить це неправильно. Важливо звертати увагу на кольори, які використовує дитина. Перший сигнал тривоги – переважання темних кольорів. Звичайно, один малюнок може не дати відповіді на ваше запитання, але він може стати тим самим важливим сигналом, який не варто упускати.

Дитячі малюнки – особливо цінний матеріал у тих випадках, коли потрібно з’ясувати, чи є в дитини якісь проблеми. Вони в якійсь мірі допомагають провести психологічний аналіз особистості. Необхідно лише навчитися читати роботи юного художника. Найчастіше в подібних зображеннях закладений глибокий, сакральний психологічний сенс. Батько може зайнятися розшифровкою особисто, але все ж варто відзначити, що аналіз такого роду не завжди може бути достовірним. Тому психологи настійно рекомендують звертатися до фахівців.