Психологічний аналіз особистості: методика і оцінка особистості

Психічний стан людини залежить від багатьох причин. Сюди можна віднести його біологічні особливості, фізичний стан, середовище, в якому він народився і виріс. Термін «індивід» означає окремої людини будь-якого віку. Під особистістю розуміється рівень його розвитку. Нею вважають людину, який досяг певного соціального статусу, здатного вписатися в ту чи іншу групу. На підставі цього не кожного індивіда можна назвати особистістю.

Психологічні особливості особистості

Психологи виділяють такі психологічні особливості особистості:

  • темперамент;
  • характер;
  • інтереси;
  • схильності;
  • здібності.

Теорії особистості

Сьогодні ми розглянемо різні теорії аналізу особистості в наявних течіях психології. Розуміння того, як розвивається людина, завжди залежить від напрямку, в якому розробляється та чи інша концепція.

Почнемо з диспозициональной теорія особистості. У неї є різні напрямки. В одному більшого значення надається вродженим особливостям, а в іншому – набутим. Ми обговоримо загальну канву цієї теорії. Полягає вона в наступному: особистість – це сукупність певних внутрішніх рис, які зумовлюють нашу реакцію в новій ситуації.

Наприклад, людина обманює не тому, що це зручно в певний момент, а з причини того, що йому притаманна брехливість. Найбільш популярною в рамках цього напряму є теорія темпераменту. Так, індивід з вродженою слабкою нервовою системою буде реагувати одним чином, а від природи морально стійкий – іншим.

Другий напрям дослідження особистості – поведінковий підхід. Його сутність розуміється так само, як і все інше в рамках біхевіоризму (сукупність напрацьованих за життя рефлексів, і не більше того).

Далі йде гуманістична теорія. Тут особистість проявляється як певна структура мотивів, або у вигляді «Я» реального або ж «Я» – ідеального. В останньому випадку людина прагне до свого досконалого образу, і тоді він самореалізується. Коли суб’єкт не може цього зробити, у нього з’являється почуття нікчемності, і він впадає у невроз.

Далі йде когнітивна теорія особистості, засновником якої є Джордж Келлі. Він прийшов до висновку, що людина, що розвивається визначається розумовими операціями: сприйняттям дійсності та її інтерпретацією. В процесі цього у нього виробляються конкретні когнітивні схеми. А з їх допомогою він інтерпретує свій зовнішній досвід. Будь-яка особистість – це комбінація певних схем, які дозволяють нам реалізувати практичну мудрість. У кожної людини може бути своя ієрархія когнітивних планів. З-за цієї особливості кожна окрема особистість є унікальною.

Ну і нарешті ми розглянемо діяльною, тобто російську концепцію розвитку людської сутності. Вона включає в себе:

  • індивіда, тобто тваринну частина особистості;
  • суб’єкта діяльності – свідомість людини;
  • саму особистість, тобто соціальну її частина.