Пріоритети управління: поняття, види, структура та завдання

Управління — це завжди відповідальна робота, і для того, щоб з нею успішно впоратися, необхідно виділяти основні завдання, структурувати їх виконання.

Пріоритети державного управління

Органи державного управління зобов’язані забезпечувати умови постійного розвитку держави в позитивну сторону. Одна з таких умов — зростаюча демографія. Для її підтримки першим пріоритетом буде підняття народжуваності і скорочення смертності (а показником відповідно буде служити їх ставлення). Другим — задоволення потреб, пов’язаних із тривалістю життя (показник — середній термін життя населення). По-третє, комфортність життя. По-четверте, грамотне адміністрування процесів, пов’язаних з міграцією. По-п’яте, безпека життєдіяльності.

Не варто забувати, що адміністративний апарат виступає в ролі регулятора відносин між різними людськими групами (між релігійними спільнотами, національностями тощо). У цьому випадку пріоритетом управління буде служити спільність дії законів з урахуванням традиційних особливостей, з можливістю деяких припущень. А також право кожної особистості на вибір релігії, збереження традицій і мови своєї етнічної групи.

Система пріоритетів в управлінні державою передбачає і забезпечення соціальної захищеності певних груп населення, виконується за рахунок надання матеріальної і нематеріальної допомоги, створення умов для вільного переміщення і життєдіяльності маломобільних груп населення.

Стабільно розвивається економіка є основним рушієм процесів, пов’язаних з поліпшенням якості і рівня життя. Нарешті, єдність територій, самовизначення в області державності, народовладдя, утримання високих позицій за показниками на світовій арені також входять в область підлягають вирішенню завдань.