Державні ЗМІ: особливості та характеристики

У всьому світі ЗМІ (державні і громадські) відіграють велику роль у формуванні колективних поглядів і думок з тих чи інших питань. Вони здатні просувати певні уявлення та ідеології, впливаючи на масову свідомість і домінуючу точку зору. У нашій країні ЗМІ і державна влада працюють в одній зв’язці, перебуваючи під взаємовигідне співіснування. І дійсно, в країнах з авторитарною і тоталітарною системою правління вони, як правило, зарегульовані державою. В демократичних країнах більш значна роль незалежних і приватних компаній, які також можуть поширювати певний, виборчий інформаційний контент. Однак у кожної з них своя точка зору, яка може відрізнятися від державної. В результаті населення таких країн має більше можливостей оцінювати ситуацію об’єктивно.

Роль держави в державних ЗМІ

В Росії демократичний характер ЗМІ домінував лише в 90-ті роки 20-го століття, тоді як в інші періоди вирішальне значення мали державні засоби масової інформації. В останні роки відзначається тенденція до посилення ролі державної пропаганди на федеральних ЗМІ. Однак ступінь демократичності все ще вище, ніж у радянський період. Державна політика в галузі ЗМІ зараз нагадує закручування гайок. Велику роль в освіті населення в останні роки відіграє інтернет, де державне регулювання не настільки сильно. Проте державний контроль ЗМІ в інтернеті теж посилюється.