Гидроксикоричная кислота. Фенольні сполуки. Вищі рослини

Гідроксикоричні кислоти (ГКК) є одним з видів комплексних сполук. Вони надають багатосторонню дію на організм людини. Завдяки цим речовинам, що виділяються з рослин, отримані коштовні лікарські препарати широкого спектру дії. Незважаючи на їх активне використання в медицині, антиоксидантний механізм фенольних сполук ще не до кінця вивчений. Це пов’язано з наявністю великої кількості їх похідних та складністю природних комплексів, до складу яких вони входять.

Загальні відомості

Гідроксикоричні кислоти – це один з видів біологічно активних речовин, найпоширеніші в рослинному світі. Вони відносяться до фенолу і містяться практично у всіх вищих рослинах.

Ці кислоти в рослинному світі зустрічаються як у вільному вигляді, так і в різних комбінаціях, а також у складі складних ефірів і глікозидів. Глікозиди – эфироподобные речовини, що складаються з 2 компонентів – сахаридів (глюкоза, фруктоза, мальтоза) і агліконів (стероїди, альдегіди, терпени та інші). Останній тип з’єднань є найбільш цінною частиною фітопрепаратів на основі глікозидів, так як від них залежить основний терапевтичний ефект.