Business Intelligence – що це таке і навіщо він потрібен? Система бізнес-аналізу

Бізнес-аналіз

Що мається на увазі під цим поняттям? Бізнес-аналіз являє собою продуманий процес, що дозволяє фахівцям перетворювати дані, що надходять у певну інформацію, необхідну для збільшення ефективності діяльності підприємства та зростання його конкурентоспроможності. Така робота побудована на вивченні поставлених комерційних цілей і знаходження шляхів усунення проблем, що виникають при їх досягненні.

Бізнес-аналітика здійснюється за принципами бізнес-аналізу і складається з декількох взаємопов’язаних між собою процесів. У їх число входить:

  • data mining – інтелектуальна обробка даних;
  • online analytical processing – аналіз, проведений в режимі реального часу;
  • guerying – отримання інформації з використанням спеціальних баз даних;
  • reporting – складання звітів.

Бізнес-аналіз використовується компаніями для того, щоб приймати обґрунтовані рішення, скорочувати витрати і займатися пошуками нових перспектив діяльності. BI-технології являють собою поняття більш широке, ніж традиційна корпоративна звітність. Значно вищий їх рівень і в порівнянні із звичайним набором інструментів, що використовуються для отримання даних про роботу підприємства. Саме тому бізнес-аналітика широко застосовується ІТ-директорами для виявлення неефективних процесів, повністю дозрілих для перебудови.