Антициклічна політика держави: поняття, види, наслідки

Нерівномірність розвитку економіки або хвильові коливання загального розвитку, особливо негативні фази, а також впливу пов’язаних економічних криз спонукають уряду здійснювати заходи, спрямовані на зниження загальних коливань у розвитку виробництва. На цьому тлі основною метою антициклічного регулювання стає скорочення шкідливого впливу загальних криз, пом’якшення економічних циклів. Антициклічна політика держави може змінити хід економічного циклу, видозмінюючи характер економічної динаміки і співвідношення між фазами даного циклу. Під таким впливом модифікується механізм хвильового руху в цілому.

Загальні поняття

Економічний цикл – це хвильове розвиток і форма, по якій рухається ринкова економіка. Відрізок часу між двома станами економічного процесу називається економічним циклом. Розрізняють кілька видів циклів, названих в честь їх дослідників. Цикли тривалістю 3-4 роки – це цикли Кітчина; періоди тривалістю в десять років – цикли Жугляра; періоди в 15-20 років називаються циклами Кузнєцова; цикли тривалістю 40-60 років – це цикли Н. Кондратьєва. Основою даних циклів є епізодично з’являються загальні кризи і подальший підйом виробництва. Таким чином, антициклічна політика – це політика, спрямована на регулювання, запобігання як кризового стану, так і наступних станів вищої точки активності (піку). Для досягнення цих цілей держава певним чином впливає на економічну систему – в диаметральном напрямку щодо фаз економічного циклу, згладжуючи верхні і нижні поворотні точки. На відміну від теорії загальної рівноваги теорія економічних циклів вивчає причини, що зумовлюють зміни економічної активності соціуму.

Структура економічного циклу

У структурі економічного циклу виділяють наступні фази:

  • Криза (рецесія, спад) – у цій стадії провадження зменшується, темпи приросту негативні, знижується попит та збільшується кількість безробітних. Зазвичай триває більше шести місяців.
  • Депресія (стагнація) – дохід країни зменшується, темпи падіння виробництва зупиняються, і крива темпів приросту набуває додатних значень. Це фаза зазвичай триває не дуже довго.
  • Пожвавлення – свого роду трансформація: виробництво починає рости, безробіття також відступає – відбувається поступове повернення до стабільного стану економіки.
  • Підйом – на цій стадії дохід держави зростає, збільшується попит на інвестиції, ринок праці оживає, підвищуються ціни і, відповідно, заробітна плата. Практично всі наявні в країні ресурси починають включатися в процес виробництва. В результаті поступово знову відбувається перехід від зростання до спаду.
Дивіться також:  Аналіз та прогнозування часових рядів

Інфляція

Невід’ємним елементом економічного циклу стає інфляція, яка залежить від циклічного руху економіки. В таких умовах державна антициклічна політика (або стабілізаційна політика) життєво необхідна. В сучасних умовах економічна антикризова політика держави спрямована не тільки на запобігання кризового стану, але і на регулювання цінового механізму шляхом зниження чутливості ” цін до кризового звуження ринкового попиту та збільшення чутливості до зростання попиту. Зростання цін на товари і послуги надає вплив і на споживання, і на сукупний попит. Антициклічна політика в соціально-орієнтованої моделі передбачає збільшення пенсій і зарплат працівників, посилення підтримки соціальної сфери, вжиття заходів по боротьбі з безробіттям, зменшення цін на ліки, а також заморозку плати за навчання студентів.

Види і форми стабілізаційної політики

Видів антициклічної політики існує два:

  • Монетарна полягає в зміні грошової пропозиції з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва, зайнятості і рівня цін.
  • Фіскальна передбачає вплив на фази економічного циклу з допомогою зміни державних витрат і податків.

Яку політику варто проводити, щоб пом’якшити коливання економічного циклу? Для відповіді на це питання можна звернутися до двох основних парадигм. Антициклічна політика держави для цих цілей використовують два напрямки – це неокейнсіанство і неоконсерватизм.

Неокейнсіанство

Згідно з цією парадигмою держава досить активно втручається в регулювання сукупного попиту за рахунок заходів у сфері бюджетної політики. В умовах економічного спаду фіскальна антициклічна політика разом з експансіоністської монетарної політикою дозволяє розширити попит за рахунок підвищення держвидатків, зменшення податкових ставок та пропозиції податкових пільг на нові інвестиції. Заохочується введення форсованої амортизації та зменшення облікової ставки відсотка.

Неоконсерватизм

Послідовники неоконсерватизму (нова класична школа) і монетаристи орієнтуються перш за все на пропозицію. Вони вважають, що держава не повинна втручатися в економіку, а його політика повинна бути спрямована тільки на саморегулювання зовнішнього ринку. Державне регулювання вони вважають джерелом нестабільності економіки. При проведенні кредитно-грошової і фіскальної політики уряд має керуватися правилами, встановленими на довгий період. В процесі зміни реального ВВП значення має обсяг грошової маси. Для цього пропонується підтримувати зростання грошової пропозиції на одному рівні, тому що лише обсяг грошової маси зумовлює рівень виробництва і темп інфляції в подальший час. Згідно неоконсерваторам бюджетна політика на економіку великого впливу не має, тому слід зовсім відмовитися від втручання держави в економіку. Антициклічне економічна політика зводиться лише до залежності між податками та державними витратами (щорічно балансируемый федеральний бюджет).

Дивіться також:  Ліпіди в біохімії: характеристика, функції, що виконуються

Антициклічне регулювання здійснює Центральний банк і федеральне уряд. Головне завдання – підсумкове регулювання сукупного попиту та оптимальна комбінація кредитно-грошових і податково-бюджетних заходів.

Основні методи регулювання

Основними інструментами впливу на економічний цикл, є кредитно-грошові і податково-бюджетні важелі. Під час підйому, щоб економіка не “перегрілася”, антициклічна політика зводиться до стримування темпів зростання. Завдяки збільшенню ставки рефінансування та інших резервних вимог гроші стають дорожчими, а потік державних інвестицій скорочується. У такому випадку через зниження державних витрат скорочується і попит. Цьому сприяє також збільшення розмірів податків, скасування пільг на інвестиції та на амортизацію. Щоб не допустити повного занепаду, держава провокує штучна криза, який буває менш серйозним і нетривалим.

У період депресії для стимулювання виробництва уряд збільшує видатки, зменшує податки і пропонує пільги на податки окремим компаніям, вживає заходів по зниженню кредитів. Держава іноді може проводити політику протекціонізму, щоб заохотити вітчизняного виробника і допомогти внутрішньому ринку, захищаючи його від зарубіжних агентів введенням мит або обмежуючи ціни на імпорт. Також коригування валютних курсів мають стимулюючу роль у сфері експорту.

Політика стимулу

Інструменти антициклічної політики включають: грошово-кредитну, фіскальну та інвестиційну політику, політику зарплат і тарифів. Реалізуються вони за схемою:

  • Грошово-кредитна політика: у фазі підйому – зменшення грошової маси, а у фазі кризи – збільшення.
  • Фіскальна політика: фаза підйому – збільшення податків і зменшення витрат, фаза кризи – скорочення податків і збільшення витрат бюджету.
  • Інвестиційна політика: фаза підйому – зменшення держінвестицій, фаза кризи – збільшення держінвестицій.
  • Політика зарплат і тарифів: у фазі підйому – зниження зарплати, у фазі кризи – підвищення.

Негативні наслідки

Антициклічне монетарна і фіскальна політика має і певні обмеження. Відповідною реакцією на пом’якшення економічного циклу може з’явитися зростання інфляції в економіці, що небажано для неї.

Дивіться також:  Ганьба – це складна для особистості ситуація

Проведена урядом антициклічна політика може призвести до деякого спотворення циклу: кризи стає більше, хоча вони стають менш тривалими і глибокими; фаза підйому подовжується, а фаза депресії, навпаки, скорочується; відбувається світова криза, яка зачіпає всі країни, тому вибратися з кризового стану стає дуже складно.