Помилки сприйняття: визначення, види, особливості

В процесі обробки даних, прийняття рішень, міжособистісних комунікацій і так далі, істотну роль грає явище перцепції (або сприйняття). Помилки призводять до перекручення даних, що надає негативний вплив на процеси, що відбуваються.

Трохи теорії

Перш ніж вивчати питання помилок міжособистісного сприйняття, варто вивчити теоретичні основи даної категорії. Сприймання – це чуттєве пізнання предметів і явищ навколишнього середовища. Вважається, що перцепція є основою пізнання. Сприйняття відбувається на наступних рівнях:

  • Виявлення – це початкова фаза розвитку перцепції.
  • Розрізнення – це процес формування еталонного образу ситуації.
  • Ідентифікація – ототожнення отриманого образу з тими, що зберігаються у свідомості.
  • Пізнання – визначення об’єкта до певного класу чи категорії.

Сприйняття володіє такими специфічними властивостями:

  • Предметність – об’єкти перцепції є не хаотичним набором відчуттів, а складаються в конкретні образи за певними принципами.
  • Структурність – предмет або образ сприймається в якості структурної моделі, яка абстрагирована від чуттєвих відчуттів і має об’єктивну природу.
  • Апперцептивность – загальний стан психіки людини впливає на зміст інформації, отриманої за допомогою сприйняття. Тобто, вона може бути інтерпретована в користь інтересів суб’єкта.
  • Константность – один і той же об’єкт або ситуація сприймається однаково навіть при зміні умов.
  • Вибірковість – переважне сприйняття одного об’єкта порівняно з іншими, менш значимими.
  • Осмисленість – сприйманий предмет підсвідомо належить до якоїсь категорії або класу.