Виробничі ризики – це що? Визначення, класифікація та аналіз виробничих ризиків

Кожне підприємство працює в умовах ризику. На виробництво діють як внутрішні, так і зовнішні фактори, які можуть негативно позначитися на результатах діяльності компанії. Завдання управлінців полягає у виявленні небезпечних ситуацій та зниження ймовірності їх виникнення. Виробничі ризики – це різні непередбачувані або передбачувані несприятливі обставини. Якими вони бувають, як відбувається аналіз та управління, буде розглянуто далі.

Загальне визначення

Виробничі ризики – це непередбачені ситуації, які можуть негативно позначитися на результатах діяльності компанії. Вони можуть виникати як при здійсненні самого виробничого процесу, так і під час лабораторних розробок, випробувань, в процесі реалізації продукції. Також ризики можуть виникнути в процесі транспортування і обслуговування різних виробничих об’єктів.

Виробничі ризики – це несприятливі події, які призводять до виникнення збитків або додаткових витрат компанії. Вони можуть бути пов’язані зі збоями, зупинкою процесу виробництва. Подібні ситуації можуть виникнути при недотриманні технології виготовлення продукції, використанні сировини низької якості, неправильної роботи персоналу.

Виробничі ризики – це широке поняття, яке має розглядатися в аспекті суміжних сфер діяльності організації. Існує перелік основних причин, за яких виникають такі ситуації:

 • Зниження обсягів виробництва, яке не відповідає плановому показнику, а також зменшення темпів реалізації готової продукції, викликане погіршенням показника продуктивності праці, втрат робочого часу або простоїв обладнання. До таких несприятливих наслідків можуть призводити також відсутність достатньої кількості вихідних матеріалів, збільшення відсотка шлюбу в загальній кількості випущених товарів.
 • Зниження цін, яке не відповідає плановим показникам. Такі ризики виникають із-за зниження якості готової продукції, падіння попиту. Крім того, такі ризики виникають при зміні кон’юнктури ринку.
 • Зростання матеріальних витрат внаслідок перевитрати матеріалів, палива, сировини, енергії. Також на це може впливати збільшення транспортних витрат, витрати реалізації, накладні та інші додаткові витрати.
 • Збільшення фонду оплати праці, яке виникає із-за збільшення чисельності персоналу, порівняно з плановим показником, або виплат більш високої заробітної плати деяким працівникам.
 • Зростання податкового навантаження, інших обов’язкових відрахувань компанії.
 • Неправильна організація поставок, перебої з електрикою, бензином або іншим паливом, зростання цін на енергоносії.
 • Знос обладнання, його фізичне або моральне старіння.

Види ризиків

За визначенням виробничі ризики являють собою несприятливі фактори, які можуть виникати на різних рівнях основної діяльності організації. Їх класифікують за різними ознаками. По можливості проведення прогнозу бувають виробничі позови:

 • Передбачені. Про них відомо з господарської практики або економічної теорії. Подібні ризики визначаються в ході всебічного аналізу діяльності компанії, її зовнішнього середовища. Ці ризики при грамотному управлінні можна попередити.
 • Непередбачені. Це найбільш небезпечні виробничі ризики. Виявити їх у ході аналізу не представляється можливим. Це не дозволяє пом’якшити або повністю попередити їх несприятливий вплив на підприємство.
Дивіться також:  Кирило Прокопович орловський - співробітник НКВС, один з керівників партизанського руху в Білорусії: біографія, бойовий шлях, нагороди, пам'ять

Існує й інша класифікація. Ризики в цьому випадку ділять за принципом області їх виникнення:

 • Зовнішні. Зумовлені причинами, не пов’язаними з діяльністю підприємства. Це ризики зовнішнього ринкового середовища, у якій функціонує підприємство. До цієї категорії відносяться політичні, науково-технічні, екологічні та соціально-економічні ризики.
 • Внутрішні. Поява ризиків обумовлене діяльністю компанії. Вони можуть виникнути у сфері управління або обігу, в процесі відтворювальної або виробничої діяльності. В останньому випадку ризики можуть бути пов’язані з основною, допоміжною або забезпечує сферою роботи організації.

Виробничі фактори ризику можна класифікувати і трохи інакше. Вони можуть бути:

 • постачальницькими;
 • стратегічними;
 • пов’язаними з порушенням планів або строків.

Опис факторів ризику

В ході оцінки виробничих ризиків розглядаються всі їх складові. Так, однією з них може бути ризик, що виникає в ході розробки стратегії. Він виникає при необґрунтованому визначенні пріоритетних напрямів діяльності компанії, які не враховують економічну та ринкову ситуацію. Цей ризик може виникнути при неправильному прогнозуванні ситуації на ринках закупівель і постачання або при неправильній оцінці сфери споживання продукції власного виробництва.

Постачальницькі ризики передбачають, що компанія може не знайти потрібних постачальників для здійснення певного напряму виробничої діяльності або вартість їх послуг буде вище прогнозованої. Ще одним ризиком може бути відмова постачальників від укладання контракту або оформлення договору на невигідних умовах. Постачальники можуть затягувати поставки матеріалів або забезпечувати ними підприємство не в повному обсязі.

При порушення планових строків ризики можуть бути пов’язані з недотриманням графіка витрат, запланованого компанією або при недостатньо швидкому отриманні доходів.

В окрему категорію виділяються транспортні ризики. Вони виникають практично на кожному етапі виробництва. Транспортні ризики поділяють в ході оцінки на 4 категорії, які відрізняються за ступенем відповідальності. Вони пов’язані з переміщенням продукції в межах виробництва, а також при реалізації споживачеві.

Найнебезпечніші ризики

Найбільш небезпечними виробничими ризиками підприємства є непередбачені події або збіг обставин, які не можна попередити. Вони можуть завдати серйозної шкоди компанії, аж до її повного знищення. Найбільш небезпечними виробничими ризиками підприємства є:

 • Природні катаклізми. Це можуть бути різні стихійні лиха, наприклад, землетрусу, повені або урагани. До цієї категорії відноситься також удар блискавки під час грози. Це непередбачені обставини, які можуть завдати великої шкоди компанії.
 • Техногенні. Виникають із-за аварійного стану виробничих приміщень, зношення обладнання, а також дій зловмисників. Техногенні ризики виникають також із-за недбалого ставлення працівників до своїх обов’язків або при здійсненні ними помилок. Поломки обладнання при ремонті або під час будівельних робіт також відносять до цієї категорії.
 • Змішані. Увазі порушення природної рівноваги, яке настає через промислової діяльності.
Дивіться також:  Загальне рівняння прямої на площині, у просторі

Приклад

Існуючі ризики на небезпечних виробничих об’єктах можуть призвести не тільки до збитків, але і до банкрутства організації. Тому керівники повинні вміти виявляти їх ще на етапі планування. Після цього розробляється план заходів, які дозволяють знизити виявлені ризик. Варто розглянути їх на прикладі.

Так, підприємства мають ризик повернення або відмови від товару. Причиною такого явища може бути недостатня якість продукції. З цієї причини користуватися виробом неможливо. В результаті споживачі переходять на інший вид продукції, купують товари у конкурентів.

На цей ризик сильно впливає склалася ринкова ситуація. Якщо економічна ситуація нестабільна, спостерігається надлишок товару. При цьому кількість споживачів, готових купити цю продукцію, скорочується. Тому підприємство в процесі планування своєї діяльності зобов’язана враховувати зовнішньоекономічні умови, організовувати випуск продукції у відповідності зі сформованою ситуацією.

Другим важливим фактором, який впливає на цей ризик, є індивідуальна відповідальність керівника і всіх управлінців за зниження якості готової продукції. Якщо правильно організувати систему мотивації, якість продукції знижуватися не буде. Потрібно вводити як заохочення за якісну роботу, так і штрафи за недбале ставлення до своїх обов’язків.

Принципи управління

Важливу роль у запобіганні несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливів має управління виробничими ризиками. Воно повинно бути системним і комплексним. В іншому випадку не вдасться домогтися результативності роботи організації. Щоб отримати вичерпну інформацію про ситуацію, що склалася і скласти прогноз на майбутнє, проводиться аналіз ризику виробничих об’єктів.

В ході цього процесу збирається інформація про властивості об’єкта, його структури. Це дозволяє припустити, яким ризикам піддадуться вони в майбутньому. В ході проведення аналізу виявляються всі можливі ризики. Також прораховується збиток, який вони можуть завдати. Результат може бути:

 • негативним (компанія зазнає збитків);
 • позитивним (можна одержати прибуток);
 • нульовим (без змін).

Щоб мати можливість управляти ризиками, отримуючи при цьому прибуток і запобігаючи виникненню додаткових збитків, потрібно зібрати достовірну інформацію про досліджуваному об’єкті. Це дозволить зробити достовірний прогноз про настання потенційно небезпечних ситуацій у майбутньому.

Джерела інформації

Щоб виконати аналіз виробничих ризиків, важливо зібрати повну, достовірну інформацію про об’єкт дослідження. Їм зазвичай є підприємство. Інформація може бути отримана з внутрішніх або зовнішніх джерел. У першому випадку необхідні дані надають всі структурні підрозділи об’єкта дослідження. Така інформація структурується і узагальнюється. Це дозволяє поглянути на ситуацію на виробництві ситуацію з боку.

Дивіться також:  Класове суспільство: поняття, характерні риси, приклади

Зовнішні джерела інформації можуть бути самими різними. Вони дозволяють оцінити ринкову обстановку, особливості діяльності конкурентів, а також власні позиції в конкретній галузі.

Канали отримання необхідної інформації

Внутрішніми джерелами інформації можуть бути:

 • Інформація про особливості виробничого процесу, методи і технології виготовлення продукції і т. д.
 • Бухгалтерські дані.
 • Фінансова та економічна звітність.
 • Дані, отримані в ході перевірок, ревізій, аудиту.
 • Дослідження ринку збуту.
 • Досвід управлінців.
 • Фактори ризику, які мали місце у минулих періодах.

До зовнішніх джерел інформації належать:

 • Офіційна статистика.
 • Аналітичні прогнози.
 • Економічні, демографічні, політичні чинники.
 • Дані про роботу конкурентів.
 • Відомості про реальних і потенційних партнерів.
 • Офіційні дослідження попиту.
 • Інформація про постачальників.

Методи зниження ризиків

В ході оцінки виробничих ризиків, ймовірності настання несприятливих ситуацій, а також можливого збитку, підприємство розробляє комплекс заходів щодо запобігання шкоди. Це дозволяє знизити ймовірність настання подібних ситуацій. Існують різні методики і підходи, що дозволяють знизити ризик на підприємстві:

 • Запобігти несприятливий розвиток подій повністю, якщо це можливо.
 • Створити умови, в яких при виникненні небезпечної ситуації вона принесе менше шкоди, якщо запобігти її повністю не можна.
 • Впровадження інженерної системи контролю, що реагує на певні фактори та прояви.
 • Застосування засоби індивідуального захисту для персоналу.
 • Введення системи адміністративного контролю.
 • Встановлення відповідних знаків, звукової сигналізації.

В першу чергу, керівники повинні подбати про зниження загрози. Тільки після цього проводиться оснащення засобами індивідуального захисту. Можливі загрози потрібно попереджати комплексно. Іншими словами, подбати про спецодязі потрібно в тих виробничих умовах, в яких неможливо повністю усунути вплив небезпечних, несприятливих чинників на життя та здоров’я працівників.

Потенційна небезпека

Виконуючи аналіз ризику і небезпечних виробничих факторів, слід враховувати, які з них є такими потенційно. Ймовірність настання несприятливої події у цьому випадку велика. До небезпечних факторів належать:

 • Відсутність огорожі або його незадовільний стан. А адже саме вони запобігають випадковий контакт працівника з такими шкідливими виробничими факторами, як температура, напруга і інше.
 • Неправильно працюють або взагалі відсутні запобіжні системи.
 • Механізми захисту спрацьовують занадто повільно.
 • Неправильно забарвлені або незручно розташовані кнопки екстреної ситуації.
 • Недостатня або занадто яскраве освітлення.
 • Невідповідний санітарно-гігієнічним нормам температурний режим в приміщенні.
 • Підвищена концентрація пилу, хімічних речовин в повітрі, що перевищує норму.
 • Потенційно небезпечне обладнання знаходиться в безпосередній близькості від робітників, що не виключає їх контакт.
 • Засоби індивідуального захисту не відповідають умовам праці.

На кожному підприємстві можуть бути свої специфічні потенційно небезпечні фактори. Вкрай важливо їх вчасно виявляти й усувати.