“Транснефть”: відгуки працівників про роботодавця, умови роботи, рівень заробітної плати

Публічне акціонерне товариство «Транснефть» є абсолютним монополістом російського ринку з транспортування нафти і нафтопродуктів, забезпечуючи понад 84 % сукупних поставок. Це одне з ключових підприємств паливно-енергетичного комплексу країни. Загальна кількість персоналу «Транснафти» можна порівняти з населенням цілого міста, в компанії працює більше 119 тисяч співробітників.

У віданні цього вражаючого штату працівників, які обслуговують транспортування видобутої на території Росії нафти і вироблених з цієї сировини світлих нафтопродуктів, що мають значні виробничі активи, за підсумками 2017 року оцінюються в 2,9 трильйона рублів.

Мова йде про більш ніж 68 тисяч кілометрів газопроводів магістрального типу, більш ніж півтисячі перекачувальних підстанцій, резервуарних сховищах нафти і нафтопродуктів об’ємом майже 25 млн м3.

Компанія є стратегічно важливою, прибутковою і вносить значний вклад в економіку РФ. За підсумками 2017 р. чистий прибуток, отриманий нею, склала 191,8 млрд руб. Безумовний інтерес викликає те, як самі працівники «Транснафти» ставляться до своєї компанії. Адже лояльність співробітників є одним з найважливіших умов для динамічного розвитку будь-якого підприємства, а особливо такого величезного, як розглянуте нами ПАТ.

«Транснефть»: характеристика кадрової політики

Керівництво АК проводить високоефективну соціальну політику. Зокрема, кадрова політика компанії чітко визначена і регламентована наказом 199 від 28.11.2017 р. В ньому приділяється належна увага розвитку персоналу, заходів з подолання плинності кадрів, довгострокового і відкритого співробітництва найманих працівників з роботодавцем.

Так уже повелося, що про АК «Транснефть» діти починають дізнаватися ще в школі, компанія регулярно облаштовує у навчальних закладах комп’ютерні класи. Підприємство активно працює зі студентами інженерних спеціальностей і робочою молоддю. Він регулярно організовує екскурсії на виробничі потужності, бесіди з кращими фахівцями.

У компанії вітається робота співробітників старшого покоління, які пропрацювали 30, 40 і навіть 50 років у ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників повністю це підтверджують.

В «Транснефти» є прецеденти вельми гідних трудових династій з загальним стажем 100 і більше років.

Глава «Транснафти» Микола Токарєв в інтерв’ю виданню «Інтерфакс» озвучив статистику питомої ваги співробітників старших 50 років. Він становить понад 21,6 % від загальної кількості персоналу. Іншими словами, рівень кваліфікації персоналу підтримується самим надійним способом – мінімізацією плинності кадрів.

Нафтовики дійсно дорожать своїм місцем роботи на підприємстві. За результатами 2017 року, плинність кадрів в «Транснафти» склала всього лише 3,7 %. Це мізерно мало в порівнянні з аналогічним показником по галузі, що становить 24 %. Такі факти чітко й однозначно свідчать про одне: менеджмент компанії знаходиться на високому рівні, керівники вищої ланки дійсно проявляють турботу про соціальній сфері.

Компанією для оздоровлення своїх працівників реалізована програма добровільного страхування, що дозволяє 3 тисячам виробничників щорічно на пільгових умовах відпочивати в санаторіях. Також приблизно 20 тисячам працівникам частково компенсує відпочинок в будинках відпочинку і санаторіях їх роботодавець – ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників, що вже пішли на пенсію (з них 3,5 тисячі продовжує працювати в компанії), свідчать, що вони додатково до пенсії загальнодержавної отримують пенсію корпоративну, яку виплачує їм підприємство.

Компанія у разі необхідності (побутові події, стихійні лиха, отриманий збиток здоров’ю) надає працівникам одноразову матеріальну допомогу. При скороченні або вимушене звільнення працівникам, яким до отримання пенсії залишилося 2 роки і менше, підприємство починає регулярно перераховувати корпоративну пенсію.

Типи підрозділів компанії

Як відомо, соціальна політика підприємства завжди стоїть на другому місці після виробничої діяльності. Тому вважаємо важливим представити читачам, з яких підрозділів складається ПАТ.

Для розуміння масштабів роботи компанії вимушено відвернемося від основної теми статті. Розглянемо кількість підрозділів, це важливо для розуміння їх статусу. Варто відзначити, що за минулий рік загальна кількість працівників підприємства збільшилася на 1,7 тис. осіб.

Величезне підприємство з вражаючим штатом працівників у 119 тисяч підрозділяється на суттєві організації, категорію «Інші», обслуговуючі ланки. До істотним організаціям ставляться 11 стратегічних підприємств, повноцінно обслуговують суб’єкти РФ, а також визначають напрями експорту.

Категорія «Інші» характеризує регіональні транзитно-магістральні підрозділу монополії, що виконують важливі завдання меншого рівня охоплення території і споживачів. Таких підрозділів у складі акціонерної компанії 10.

Дивіться також:  Як варити чавун електрозварюванням: технологія виконання робіт необхідні матеріали

Вражає кількість внутрішніх підприємств, що обслуговують дві вищезгадані категорії профільних підрозділів ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників свідчать про їх налагодженої і ритмічної роботи. До переваг співробітники відносять належну і справедливу оплату праці, взаємодопомога, недоліком вважають часті відрядження. Обслуговування основних підприємств здійснюється за двома основним напрямками: сервісні та допоміжні види діяльності. До сервісних видів діяльності відноситься зв’язок, охорона, бухгалтерський облік і аудит, їх обслуговує 3 підрозділи. Допоміжні види діяльності підприємства федерального значення забезпечують понад 20 підрозділів.

Ми в даній статті навмисно обмежуємося кількісної демонстрацією підрозділів підприємства, не заглиблюючись в опис їх характеристик та рівня основних первинних територіальних ланок – районних нафтопровідних управлінь (РНУ). «Транснафтою», як будь-якої великої монополією, управляють на двох рівнях. Генеральну лінію розвитку та індикативні показники доводять і контролюють вищі ланки керівництва, вони ж тримають руку на пульсі ритмічності виробництва. Регіональні менеджери здійснюють щоденне керівництво підрозділами. Як очевидно, в компанії чітко окреслена вертикаль влади, і одним з принципів управління є єдиноначальність президента «Транснафти», яким нині є Микола Петрович Токарєв.

Історія організаційних форм ПАТ «Транснефть»

Стратегічно важлива державна компанія була створена на підставі профільного виробничого управління «Главтранснефть» міністерства нафтової промисловості СРСР.

Перша російська організаційна форма державної акціонерної компанії називалася ТОВ «Транснефть» (1993 р.) З початку свого створення компанія досить послідовно проводить свою кадрову політику. Вона підтримує репутацію конкурентного роботодавця не тільки для своїх співробітників, але і для інших фізичних осіб, суб’єктів ринку праці.

Керівництво компанії мотивує створення і підтримання в робочих колективах психологічного і морального клімату, комфортного, доброзичливого, сприятливого для трудової діяльності. Незмінно з перспективними планами розвитку координується кадрова політика ТОВ «Транснефть». Відгуки працівників свідчать не тільки про оперативність залучення кандидатів на нові вакансії, але і про адресності, доцільності морального і матеріального заохочення гідних працівників.

Кадрова політика компанії реально демонструє турботу про підтримання і поліпшення якості робочої сили. Вдосконалення підготовки працівників досягається шляхом навчання та поглиблення фахової освіти всіх рівнів персоналу: від керівних до рядових співробітників. Фахівці вищого рівня проходять підготовку за новітніми інноваційними технологіями, навчаються стратегії цільового результативного інвестування.

Компанія у своїй кадровій політиці дотримується принцип відповідності зростаючого рівня завдань рівню підготовки персоналу. У відповідність з цим принципом навчання співробітників компанії оперативно планується і координується з планами розвитку компанії ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників також свідчать про допомогу компанії у вирішенні їх житлових проблем. Співробітники підтверджують дієвість зусиль компанії із забезпечення місць проживання безпосередньо в районах виробничої активності. Послідовно така робота проводиться в районах, що характеризуються екстремальним кліматом.

Компанія стежить за рівнем справедливої оплати кваліфікованої роботи. Тарифні розряди оплати праці періодично переглядаються з метою вдосконалення стимулювання значущого та результативної праці.

Висока кваліфікація фахівців є предметом особливої гордості цієї однієї з найбільших у світі компаній. Так, в 2017 році на галузевому міжнародному конкурсі в Шанхаї, де було представлено 12 країн, призові місця отримали саме зварювальники АТ «Транснефть-Дружба». Відгуки працівників (більшості з них) також свідчать про те, що за час роботи на підприємстві їх автори дійсно багато чому навчилися.

Важливим напрямом діяльності компанії є постійна турбота про підвищення продуктивності праці. Серед планово проводяться в цьому напрямку заходів в інтерв’ю її керівників згадується подальша автоматизація бізнес-функцій, оптимізація і стандартизація виробничих процесів, дотримання відповідності задіяного персоналу рівнем складності завдань.

Навіть не вникаючи в плани розвитку компанії можна обгрунтовано прийти до висновку, що поступально розвивається ПАТ «Транснефть». Вакансії в компанії з відносно низькою плинністю кадрів, звичайно ж, з’являються досить рідко.

Далі в статті буде наведена коротка соціальна характеристика деяких ланок компанії.

ТОВ «Транснефть-Схід»

Цей підрозділ компанії виконує завдання як щодо регіонального постачання нафтопродуктами, так і по експорту цієї сировини в КНР. Протяжність нафтопроводу, що транспортує нафту в Китай, становить 2 700 км, загальна протяжність внутрішніх нафтопроводів (Омськ і Красноярськ – Іркутськ) становить 1 300 км.

Ємнісний парк, нафтоперекачувальні станції, пункти наливу нафти, бази забезпечення також складають виробничий потенціал АТ «Транснефть – Схід». Відгуки працівників містять наступні характеристики роботи в ньому:

 • гідний соціальний пакет;
 • хороша виробнича школа;
 • конструктивні відносини в трудових колективах.
Дивіться також:  Управлінські технології: типи, характеристики, застосування

Підрозділ має перспективи подальшого розвитку. В даний час, крім чинного експортує нафтопроводу «Східна Сибір – Тихий океан», прийнято стратегічне рішення про будівництво іншого нафтопроводу «Куюмба – Тайшет». Структурно з трьох районних нафтопровідних підприємств (Нерюгринского, Ленінського, Іркутського) складається АТ «Транснефть – Схід». Відгуки працівників про неї носять позитивний характер. Погодьтеся, для регіональних менеджерів оцінка 4,4 бала з 5 можливих – це дуже високий показник. Нечасто на неформальних форумах співробітники настільки відкрито схвалюють стиль і методи керівництва, методику стимулювання праці, моральний клімат у колективах.

«Транснефть – Далекий Схід»

Це досить молода компанія, старт будівництва її магістралей відбувся 13.01.2010 р. Інвестором і обслуговуючим підприємством для другої черги нафтопроводу, що простягнувся до Тихого океану, є АТ «Транснефть – Далекий Схід». Відгуки працівників про нього свідчать як про явні переваги, так і про неприємні моменти в організації праці.

Відповідно, співробітники дають підприємству 3 бали з 5, що відповідає оцінці середньозваженої підприємств в промисловості.

Спробуємо розібратися, в чому криється проблема. Підприємство вирішує складні виробничі завдання: обслуговує 2 047 км магістрального газопроводу за напрямом Сковородіно-Хабаровськ-Врангель; транспортує нафту на експорт, а також забезпечує сировиною Хабаровський нафтопереробний завод АТ «Транснефть – Далекий Схід». Відгуки працівників відзначають, що це дуже надійне місце роботи, співробітники отримують повний соцпакет, але також відгуки містять і критику, яка стосується того, що працівників нижчої ланки часто штрафують їх безпосередні начальники. Існують, звичайно, і більш лояльні рецензії співробітників, де між рядків можна прочитати, що їх серйозне ставлення до роботи було оцінено по достоїнству. Однак факт є факт – про підприємстві «Транснефть – Далекий Схід» відсутня така кількість хвалебних відгуки про підприємстві АТ «Транснефть – Схід». Працівники не пишуть про своє підприємство з гордістю.

Напевно, вищому менеджменту компанії «Транснефть» варто приділити більше уваги вдосконаленню методики керівництва цим підрозділом.

«Транснефть – Сибір»

Це найбільший підрозділ у складі компанії «Транснефть». 300 млн т в рік тюменської нафти транспортують виробничі фонди даного підприємства. Воно обслуговує 27 магістральних нафтопроводів загальною протяжністю 9,3 тис. км. Найбільші серед них:

 • Сургут – Гіркий – Полоцьк;
 • Холмогори – Клин;
 • Усть-Балик – Курган – Уфа – Алмет’евськ;
 • Нижньовартовськ – Курган – Куйбишев;
 • Усть-Балик – Омськ.

Персонал підприємства в кількості 11 тисяч осіб обслуговує об’єкти, що знаходяться в Ямало-Ненецькому і Ханти-Мансійському автономних округах, а також в Тюменської, Курганської, Свердловської областях. 85 станцій нафтоперекачки, резервуарний парк об’ємом 3,3 млн м3 обслуговує персонал АТ «Транснефть – Сибір». Відгуки працівників самого більшого підрозділу компанії можна назвати досить лояльними. Серед позитивних аспектів організації праці згадується:

 • можливість навчання професії;
 • стабільність оплати праці та гідний соціальний пакет;
 • бонуси: оклад на день нафтовика і 13-та зарплата.

Щодо нормованого робочого дня думки співробітників розходяться. Більшість з них пише, що на підприємстві восьмигодинний робочий день і два вихідних. Однак є відгуки співробітників, які стверджують, що цей графік не відповідає дійсності.

Також згадується, що «людині з вулиці» по резюме нереально влаштуватися на роботу в АТ «Транснефть – Сибір». Відгуки працівників підприємства свідчать, що для отримання роботи людина повинна надати рекомендації. Така обережна кадрова політика присутня лише в тих організаціях, роботу в яких цінують.

«Транснефть – Північ»

Це підприємство є стратегічним для розвитку Тимано-Печерського регіону. На ньому трудиться приблизно 2 700 співробітників. Воно обслуговує нафтопроводи Республіки Комі, Ярославської, Архангельської, Вологодської областей. Їхня загальна протяжність – 1 560 км. Найбільші гілки магістралей – «Ухта – Ярославль» і «Уба – Ухта». У виробничому і загальному балансі компанії «Транснефть» відносно невелика питома вага займає АТ «Транснефть – Північ». Відгуки працівників лояльні. Середній бал – 4 за п’ятибальною системою. Серед переваг підприємства зазначаються:

 • висока зарплата та гідний соціальний пакет;
 • можливість побудувати кар’єру;
 • згуртовані робочі колективи;
 • своєчасне оновлення і правильне утримання техніки;
 • шанобливе ставлення керівництва до співробітників.
Дивіться також:  Розведення зофобаса в промислових масштабах

Серед недоліків зазначається штучне створення плинності кадрів шляхом укладення трудових договорів з працівниками на короткий термін.

«Транснефть – Урал»

Це підприємство обслуговує 8 858 км нафтопродуктопроводів, а також ємнісний парк загальною ємністю 2 млн м3. Воно приймає нафту від її виробників ПАТ «Оренбургнефть», ТОВ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМ». Крім того, підприємство приймає нафту від суміжних підрозділів у системі компанії: «Сибір», «Західна Сибір».

Виконує транзитні функції на території восьми суб’єктів РФ АТ «Транснефть – Урал». Відгуки працівників даного підприємства на офіційному сайті компанії, на жаль, відсутні. Добре це чи погано? Соціологи стверджують, що така ситуація приблизно відповідає оцінці 4 за п’ятибальною системою. Адже нічого не заважає працівникові підприємства, звільненому незаслужено, висловити свою досаду у відповідній рецензії.

Обслуговуючі підрозділи (нагляд, охорона, водії)

Підрозділ ТОВ «Транснефть Нагляд» здійснює планові перевірки у всіх ланках компанії. Нею здійснюється вхідний контроль, перевірка відповідності всіх процесів транспортування, зберігання матеріалів та продукції наявної проектної і технологічної документації. Контрольно-ревізійна робота керується містобудівним кодексом, положенням про будівельний контроль, СНиП 12-01-2004 ТОВ «Транснефть – Нагляд». Відгуки працівників відзначають підвищені вимоги дисципліни, часті й тривалі відрядження, високу плинність кадрів. Заслуговує на увагу судження співробітників, які свідчать про перевагу набору кадрів з числа співробітників інших підрозділів АК «Транснефть». Саме такі ревізори, які вже мають стаж роботи в компанії і знають принципи його роботи, можуть принести користь своїми перевірками. Адже мета відомчого контролю, крім визначення недоліків, – це своєчасна підказка про шляхи вирішення проблеми. А слушну пораду можна очікувати лише від професіонала, який знає специфіку роботи.

Відносно недавно, в 2014 році, у складі АК «Транснефть» було створено підрозділ ТОВ «Транснефть – Охорона». Відгуки працівників свідчать про належну організацію охорони нафтопроводів, підтримці об’єктного та пропускного режимів, попередження адміністративних порушень і посадових злочинів. У складі підприємства функціонують 11 підрозділів міжрегіонального типу.

У компанії «Транснефть» працює велика кількість водіїв. При комплектації підрозділів транспортом беруться до уваги техніко-економічні показники (коефіцієнти використання вантажопідйомності і пробігу, середня технічна швидкість).

Дві категорії автотранспорту: загального призначення та діючий спеціалізований рухомий склад використовують в компанії ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників – водіїв свідчать про різну організації їх роботи: одно-, двозмінній та цілодобовій. Цикл роботи водіїв залежить від загального графіка ремонту і обслуговування, кількості одиниць транспорту, часу можливого відвантаження постачальників.

Самі працівники-водії оцінюють роботу в компанії на 3 бали з 5. Серед позитивних моментів згадується гідний соцпакет, забезпечення підприємством своєчасного ремонту та обслуговування транспорту. Негативно ці співробітники відгукуються про ненормованому робочому дні, частих відрядженнях. Серед водіїв компанії підвищена плинність кадрів.

Висновок

Компанія є надійним роботодавцем. АК «Транснефть» постійно перебуває в процесі розвитку: удосконалюється структура, нарощується мережа магістральних нафтопроводів. В даний час продовжується робота по будівництву:

 • системи «Східний Сибір – Тихий океан» здатна транспортувати близько 30 млн т в рік;
 • балтійської системи (35 млн т у рік);
 • Мурманського нафтопроводу;
 • Нафтопроводу «Заполяр’я-Пурпе-Самотлор».

Питання соціального забезпечення працівників постійно знаходяться у фокусі уваги керівництва компанії. На підприємстві чітко встановлені принципи оплати праці, додаткового матеріального забезпечення. Ця робота отримала найвищу оцінку на Петербурзькому міжнародному форумі підприємств нафтогазової галузі, де головним призом соціально орієнтованої компанії було нагороджено саме ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників підприємства це підтверджують. Співробітники практично усіх підрозділів відзначають вагомий соціальний пакет.

Крім того, персонал більшості підприємств компанії згадують хорошу організацію професійного навчання, сприятливий діловий клімат в робочих колективах. Втім, ці характеристики реалізовані в різних підрозділах по-різному. Швидше за все, керівництво АК «Транснефть» вже вживає заходів для підвищення лояльності трудових колективів з високою плинністю кадрів.

Цілком заслужено всеросійськими дипломами «За системний підбір та навчання інженерно-технічних і робітничих кадрів» і «За ефективність мотивації робітників до праці» нагороджена компанія ПАТ «Транснефть». Відгуки працівників про компанії підтверджують справедливість такої високої оцінки. Адже постійно зустрічаються в рецензіях персоналу лаконічні фрази «хороша виробнича школа» або ж «я отримав цінний досвід» свідчать про багато що.