Що таке шлях у фізиці і як його позначають? Формули і приклад завдання

Кінематика є одним з важливих розділів механіки, який розглядає закони переміщення тіл у просторі (причини виникнення руху вивчає динаміка). У цій статті розглянемо одну з основних величин кінематики, відповімо на питання: “Що таке шлях у фізиці?”

Поняття про шляхи

Що таке шлях у фізиці? Це величина, що дорівнює довжині відрізка в просторі, який подолав у ході свого руху досліджуване тіло. Щоб обчислити шлях, необхідно знати не тільки початкове і кінцеве положення тіла, але і траєкторію його руху. На питання про те, що таке шлях у фізиці, можна відповісти інакше. Під цією величиною розуміють довжину траєкторії, тобто уявної лінії, по якій тіло переміщалося.

Для позначення шляху використовують різні символи. Так, якщо мова йде про одновимірному переміщенні, то можуть використовувати символ Δx, де Δ означає зміну координати x. Крім цього символу, часто для позначення розглянутої величини користуються літерами s, l і h, причому два останні означають довжину і висоту відповідно. Таким чином, в кінематиці найчастіше для позначення шляху можна зустріти букву s.

Якщо відомо, що тіло переміщається по прямій в тривимірному просторі, а також відомі координати його початкового положення (x0; y0; z0) і кінцевого (x1; y1; z1), тоді шлях можна визначити за формулою:

s = √((x1 – x0)2 + (y1 – y0)2 + (z1 – z0)2)