Що таке результативність: поняття, критерії та показники ефективності роботи

Для побудови системи мотивації персоналу та для вдосконалення менеджменту необхідно розуміти, з якою ефективністю працюють співробітники і керівники. Це робить надзвичайно актуальним в управлінні поняття ефективності. Тому потрібно знати, що таке результативність, які її критерії і методи оцінки.

Поняття результативності

Сутність цього поняття полягає в ступені досягнення поставлених цілей. Є кілька основних підходів до відповіді на питання, що таке результативність. У першому випадку під цим поняттям мають на увазі саме ступінь досягнення цілей, що стоять перед організацією. Цей підхід дієвий тоді, коли мети можна виміряти в якихось конкретних показниках. У другому випадку результативність розуміється, як здатність організації отримувати з зовнішнього середовища необхідні, часто унікальні ресурси, необхідні для функціонування організації. У третьому підході поняття ефективність і результативність практично зрівнюються. У цьому випадку під ними розуміють здатність досягати гарних результатів у діяльності підприємства при мінімальних витратах і при опорі переважно на внутрішні ресурси. В цілому існує традиція розводити ці два поняття. Відомий теоретик менеджменту Пітер Друкер пов’язує ефективність з організацією процесу управління, а результативність з задоволенням потреб споживачів і клієнтів. Обидва цих феномену важливі і потребують уваги від керівника.

Результативність в менеджменті

В управлінні організацією найважливішим параметром оцінки є саме досягнення поставлених цілей. Тому ефективність менеджменту є основною характеристикою успішності. Відповідаючи на питання, що таке результативність в управлінні персоналом та організацією, варто відзначити, що дані поняття в теорії менеджменту сильно зближуються, а часом і синонимизируются. Дослідники встановлюють безпосередній зв’язок між ефективністю, успіхом і результативністю. Це все ланки єдиного ланцюга. Результативність в менеджменті – це здатність всієї системи управління забезпечувати досягнення заданих результатів, у відповідності з поставленими стратегічними і тактичними цілями. Дані цілі можуть бути пов’язані з випуском продукції для задоволення потреб покупців, з якістю наданих послуг, а також з процесами організації виробництва, з усіма етапами управління персоналу та задоволення потреб співробітників.

Дивіться також:  Документи для салону краси: перелік, рекомендації фахівців

Критерії результативності управлінської праці

Будь-яка праця потребує оцінки, щоб його можна було справедливо оплачувати, однак не завжди можливо встановити чіткі показники для оцінювання. Для визначення того, що таке результативність, необхідно сформулювати показники, за якими можна оцінити. В першу чергу, це комплекс критеріїв, пов’язаних з рівнем досягнення цілей компанії. Друга група показників пов’язана з повнотою і якістю задоволення потреб покупців і клієнтів, а також співробітників компанії і її партнерів. Також результативність може оцінюватися з точки зору пошуку і знаходження можливостей для розширення бізнесу, для його зростання. Крім того, критеріями загальної ефективності можуть слугувати показники результативності за різними функціональними напрямками діяльності підприємства. Оцінюючи результативність роботи менеджерів, необхідно співвідносити їх досягнення і успіхи зі стратегією компанії, а також виявляти їх особистий внесок у розвиток підприємства.

Показники ефективності праці персоналу

Для того щоб визначити особисту ефективність співробітників різного функціоналу застосовують поняття “ключові показники результативності”, або KPI. Це індивідуальна система оцінки кожного співробітника, яку розробляє підприємство, враховуючи власні пріоритети і напрям бізнесу. В оцінці зазвичай використовуються кількісні і якісні показники, тому системи KPI не можна використовувати для абсолютно усіх видів діяльності. Існує декілька підходів для оцінки результативності:

  • співвідношення отриманих результатів з витратами;
  • оцінка відповідності виконання завдань встановленим нормам і стандартам;
  • оцінка продуктивності праці співробітника.

Складність застосування єдиних стандартів оцінки полягає в тому, що багато операції важко уявити у вигляді кількісних оцінок. Однак витрати на розробку такої системи багато в чому виправдані, так як подібна оцінка істотно підвищує вмотивованість персоналу в підвищенні продуктивності праці, покращує систему контролю за виконанням виробничих завдань, а також підвищує залучення персоналу у вирішення загальних стратегічних завдань компанії.

Дивіться також:  Регенеративні теплообмінники: типи, принцип роботи, область застосування

Оцінка результативності в менеджменті

Для оцінки роботи керівників найчастіше система KPI незастосовна. Так як менеджеру доводиться вирішувати безліч завдань, які неможливо однозначно перевести в кількісні чи якісні одиниці. Тому для оцінки роботи керівника застосовують особливі критерії результативності. До них відносять якість виконання управлінських завдань, у тому числі, виконання ввіреним підрозділом показників по виробництву продукції, дотримання строків вирішення поставлених завдань по економії і залученню ресурсів. Критеріями оцінки результативності менеджера зазвичай виступають:

  • витрати управлінської праці та їх співвіднесення з досягнутими цілями;
  • глобальні результати, тобто вплив роботи менеджера на загальну стратегію розвитку компанії;
  • оперативність, наскільки своєчасно керівник вирішує проблеми;
  • упорядкованість і налагодженість виробничого процесу.

Значимість оцінки ефективності в менеджменті

Однією з найважливіших функцій керівництва є контроль виконання поставлених завдань і досягнення цілей. Тому оцінка результативності – це необхідна частина роботи менеджера. Керівнику необхідно виробляти систему мотивації персоналу, а для цього необхідна якісна система оцінки їхньої праці. Коли співробітники розуміють, за що вони отримують винагороду і заохочення, вони зазвичай починають працювати якісніше. Тому будь-який менеджер повинен приділяти достатньо часу і зусиль для вироблення системи оцінки результативності працівників.