Що таке освіта: визначення, особливості

Що таке освіта? Визначення даного терміна пропонується в різних інтерпретаціях. Під ним мається на увазі процес, який складається з виховання та навчання, спрямованих на придбання нових знань, формування здібностей, вдосконалення досвіду і навичок.

Теоретичні аспекти

Сучасна освіта передбачає передачу культурних цінностей молодому поколінню. Для цього функціонують наступні ОУ: дитячі дошкільні установи, школи, коледжі, університети, інститути.

Особливого значення набуває саморозвиток. Про нього йдеться в ФГОС освіти на всіх ступенях навчання. Суть самоосвіти полягає в пошуку, переробці, аналізі, засвоєнні нової інформації самим навчаються. Педагог у подібних ситуаціях виконує роль наставника, а не транслятора знань, як це прийнято в традиційній системі навчання.

Класифікація

Що таке сучасна освіта у вузькому сенсі? Термін розглядається як взаємодія учня і вчителя, в якому перший приймає знання, а другий їх транслює. Прийнято ділити сучасна освіта на рівні:

 • загальне (процес навчання в шкільних і дошкільних установах);

 • професійне (гуртки, секції, ліцеї, інститути, коледжі)

Перший варіант передбачає вивчення біології, літератури, рідної мови, фізики, хімії. Засвоєння цих предметів дозволяє дитині розвивати свої здібності, аналізувати інтелектуальні можливості, прогнозувати професійні нахили.

Другий рівень є можливістю людини отримувати додаткові навички й уміння в конкретній області, щоб стати в ній справжнім професіоналом.

Як ще можна розглядати освіту? Визначення розглядає процес у вигляді продукту, результату розвитку і навчання. Людина, що оволоділа певним обсягом знань, може самостійно складати причинно-наслідкові зв’язки, заповнювати прогалини.

Основні функції

Підвищення освіти — задача, яку ставить перед педагогами ФГОС нового покоління. Серед основних функцій, які виконує сучасна освіта:

 • виховна, що спрямована на формування у індивіда моральних і моральних якостей, розвиток культурно-історичного досвіду і норм поведінки;

 • освітня, передбачає набуття нових знань;

 • соціалізація, що дозволяє учневі комфортно входити в соціум, перебувати в ньому;

 • підготовка професіоналів, здатних працювати на благо країни

Дивіться також:  «До скількох» як пишеться? Та ніяк не пишеться, бо немає такого слова!

Що являє собою з державної точки зору освіту? Визначення цього терміну дано в Вікіпедії. Розуміється цілеспрямований процес навчання і виховання, набуття навичок, умінь, знань, досвіду, інших компетенцій. З позиції держави ділять освіта на декілька елементів:

 • економічна (потрібні фахівці, що дозволяють покрити витрати ресурсів у різних сферах діяльності);

 • соціальна (підготовка людей, які здатні працювати в колективі);

 • культурна (передбачається передача молодому поколінню культурного та історичного досвіду предків)

Рівні, ступені, види

У системи освіти є своя структура, в яку входять ОУ (наприклад, школа, дитячий садок), соціальні групи (учень і вчитель), навчальний процес (передача ЗУН).

Виділяють наступні ступені:

 • дошкільна освіта, в яке входять ясла, дитячий сад, гуртки додаткової освіти (школи розвитку);

 • загальне, в складі якого є початкова (1-4 кл.), основний (5-9 кл.), середнє (9-11 кл.) освіта;

 • професійне, складається з наступних елементів: початкового професійного (ліцеї, ПТУ), середнє (технікуми та коледжі), вища (університети та інститути);

 • післявузівську навчання (аспірантура і докторантура)

Виділяють п’ять варіантів отримання освіти в Російській Федерації:

1. Традиційна (очна) форма.

2. Заочне навчання (самостійне вивчення матеріалу, очна складання заліків та іспитів).

3. Екстернат (самостійне навчання з проміжними атестаціями в ОУ);

4. Дистанційна форма навчання за допомогою інтернету);

5. Індивідуальний план складається з урахуванням розумових і фізичних здібностей дитини)

Шкільна освіта, визначення якого дано було раніше, ґрунтується на доступності, гуманізм, науковості, воно є доступним для кожного громадянина нашої країни. На старшій ступені навчання школярі отримують первинне уявлення про професії (профорієнтація).