Професійний розвиток педагога: базові основи, програми, необхідні умови, професійний та особистісний розвиток

Професійний розвиток педагога – це процес, в ході якого формується комплекс значущих якостей, що виражають цілісну структуру, а також особливості викладацької діяльності. І багато в чому саме він визначає якість освіти, що надається вчителем. Тому що дійсно чогось навчитися можна лише у того педагога, який сам продовжує удосконалюватися протягом всього життя. І так як ця тема дуже велика і актуальна, зараз слід приділити їй трохи більше уваги.

Особливості процесу

Професійний розвиток педагога відбувається за допомогою заломлення впливу соціального середовища через свої внутрішні установки. Можна сказати, що вихідна база для цього процесу складається з наступних аспектів:

  • Висока важливість своєї професійної ролі.
  • Узагальнення викладацької діяльності, прогнозування перспектив.
  • Осмислення ймовірних педагогічних рішень, а також їх наслідків.
  • Здатність до самоконтролю.
  • Бажання вдосконалюватися і розвиватися.

У ході професійної соціалізації якості педагога не тільки формуються – вони ще й змінюються, можуть посилюватися або послаблюватися.

Важливо зауважити, що в даному процесі викладач є не тільки носієм яких-небудь якостей. Він ще виступає в ролі провідника – є прикладом для наслідування, простіше кажучи. Причому не стільки для учнів, скільки для інших вчителів.

Викладач, що знаходиться на гідному рівні особистісного і професійного розвитку, активно перетворює в кращу сторону не тільки себе, але і всю педагогічну діяльність в цілому, задає нові стандарти.