Невербальний інтелект: поняття, основні функції, рівень і методи розвитку

В історії розвитку психології досить багато уваги приділялося дослідженню поняття інтелекту та індивідуальних особливостей цього аспекту особистості. У ході проведених досліджень було встановлено, що невербальний інтелект є невід’ємною частиною розумових здібностей. Знання про те, що це за підструктура і як можна на неї впливати, відкриє нові грані у самопізнанні та самовдосконаленні людини.

Поняття інтелекту людини

У сучасній психології інтелект розглядається як здатність людини пристосовуватися до нових обставин і ситуацій. Також у це поняття входить можливість особистості вивчати новий матеріал і освоювати нові навички.

В ході багаторічних досліджень цього поняття, які проводяться багатьма фахівцями, було встановлено, що інтелект можна розділити на дві основні підструктури – вербальну і невербальну. Кожна з них має свою сферу функціонування, індивідуальний рівень розвитку і потенційні способи еволюції.

Поняття невербальної складової інтелекту

Під поняттям “невербальний інтелект” мається на увазі такий різновид інтелекту, яка використовує в якості опори зоровий образ і просторові уявлення. Варто зазначити, що ця підструктура розвивається у кожної людини точно так само, як і вербальна складова. Однак рівень невербального інтелекту є індивідуальним.

Невербальне мислення людини будується на операціях, пов’язаних з наочними об’єктами. Представляючи ці об’єкти, людина отримує можливість оцінити подібності та відмінності різних предметів або зображень. Також завдяки цій подструктуре люди можуть визначати положення об’єкта в просторі. Розвиваючи невербальний інтелект, людина починає краще розуміти схеми й креслення. Також рівень розвитку невербальної складової інтелекту впливає на здібності в області малювання і конструювання.

Загальні принципи діагностики невербальної підструктури

На сьогоднішній день існує багато способів, за допомогою яких діагностують вербальний і невербальний інтелект. Відмінності полягають у завданнях і матеріалах, на основі яких формуються завдання.

Дивіться також:  Молитва Кирилу і Мефодію: як читати?

Діагностика невербального інтелекту проходить з використанням завдань, заснованих на наочних матеріалах. Часто поширеним тестовим завданням є складання фігур з окремо взятих елементів, маніпулювання об’єктами або порівняння наочного матеріалу, наданого для проходження тесту. У більшій частині випадків стан невербального інтелекту оцінюють з допомогою кубиків Коса, прогресивних матриць Равена або дошки форм Сегена.

Однак виділяють і такі методики, які дають психологу можливість оцінити вербальну і невербальну підструктуру одночасно. Найбільш використовуваним є тест Векслера. Однак варто зазначити, що діагностика обох складових займає досить багато часу. Найчастіше тест затягується на півтори чи дві години.

Опис тесту Векслера

Цей тест, також відомий в психології як шкала Векслера, є найпоширенішим і найбільш відомим методом визначення рівня розвитку людського інтелекту. Його створив Девід Векслер в 1939 році. В основі тесту лежить ієрархічна модель інтелекту Векслера, що дає можливість розглянути всі складові інтелекту одночасно.

До складу цієї діагностичної методики входить 11 субтестів, розділених на дві групи. 6 завдань спрямовані на перевірку вербального інтелекту, а 5 – на визначення рівня розвитку невербальної складової. В кожному тесті присутній від 10 до 30 завдань, складність яких поступово зростає. Кожен виконаний субтест оцінюється в балах. Підсумковий результат переводиться в уніфіковану оцінку за шкалою, що дає можливість оцінити розкид. Під час оцінки результатів до уваги береться загальний коефіцієнт інтелекту, співвідношення рівня розвитку вербальної і невербальної складової, а також аналізується виконання кожного окремого завдання, поставленого перед досліджуваним.

Обробка результатів тесту Векслера

Після того як людина виконав всі субтесты, потрібно правильно обчислити та інтерпретувати отримані бали у підсумковий результат. Для цього процесу необхідно мати під рукою необхідні для цього таблиці.

Дивіться також:  Прикмета: собака прибилася до будинку. Прикмети, пов'язані з собаками

Оцінка проводиться на трьох рівнях:

 • Підрахунок та інтерпретація балів загального інтелекту, вербальної і невербальній складових.
 • Аналіз профілю оцінок виконання на основі коефіцієнтів.
 • Якісна інтерпретація оцінок з урахуванням спостереження за поведінкою досліджуваного та іншої диагностируемой інформації.
 • Стандартна обробка полягає в тому, що психолог підраховує первинні бали по кожному із завдань, тобто підсумовує “сирі” оцінки випробуваного. Після цього за допомогою спеціальних таблиць “сирої” результат приводиться до стандартного і відображається у вигляді профілю. Підсумовані результати в стандартній формі визначають показники загального, невербального і вербального інтелекту.

  Класифікація результатів виглядає наступним чином:

 • 130 балів і більше – дуже високий коефіцієнт інтелекту.
 • 120-129 балів – високий рівень.
 • 110-119 балів – хороша норма.
 • 90-109 балів – середній коефіцієнт інтелекту.
 • 80-89 балів є поганий нормою.
 • 70-79 балів є відрізком прикордонної зони.
 • 69 балів і нижче свідчать про наявність у випробуваного розумового дефекту.
 • Вікові адаптації методу Векслера

  В залежності від віку досліджуваного дослідження невербального інтелекту та інших складових поняття “інтелект” здійснюється за однією з трьох вікових адаптацій тесту Векслера. Це пов’язано з тим, що в різних віках інтелект людини розвивається специфічним чином, що істотно впливає на завдання, які можна виконати.

  На сьогоднішній день для дітей від 4 до 6,5 років використовується модифікація WPPSI. Wisconsin включно є адаптацією для віку від 6,5 до 16,5 років. Для всіх, хто старше 16,5 років, використовується версія WAIS.

  Як можна розвинути невербальну складову інтелекту?

  Невербальний інтелект можна розвивати. На сьогоднішній день для цього є спеціальні методики і вправи, систематичне виконання яких допоможе розвинути цю підструктуру інтелекту.

  В першу чергу, людина, яка прагне розвинути невербальну структуру інтелекту, повинен навчитися не просто дивитися, а бачити. Наприклад, побачивши зіткнулися на дорозі машини, не варто обмежуватися поверхневим оглядом ситуації. Спроби побачити повну картину і зрозуміти причини події сприяють розвитку невербальної складової. Відновлюючи всі випали з поля зору фактори та цілісну картину ситуації, людина тренує свій інтелект і розвиває рівень спостережливості.

  Дивіться також:  Як дізнатися число Гуа: способи та формули обчислення

  Руйнування шаблонів мислення є не менш прогресивною методикою. На початковому етапі можна змінювати такі прості речі, як маршрут від дому до роботи, або ж шлях, проделываемый по залу магазину під час покупок. Будь-яка зміна звичних дій і картин спонукає мозок змінювати картину оточення, яка стає звичною і затягує людину в зону комфорту.

  Розвитку невербальної підструктури інтелекту сприяє читання складній до сприйняття літератури і розуміння кожного кроку, описаного в цій літературі. Не менш корисним є вдумливе читання літератури, що стосується властивою людині діяльності.

  Висновок

  Інтелект людини – досить багатогранне поняття. У сучасній психології є методи діагностики кожної з цих складових. Також можна знайти корисні поради та рекомендації, за допомогою яких можна розвинути ту чи іншу складову інтелекту і підвищити загальний рівень інтелектуального розвитку.