Моральне свідомість: структура, методи формування і розвитку

Як мораль розвивається у дітей і підлітків? Структура моральної свідомості вишиковується всередині суб’єкта ще в дитячі роки через моделі поведінки батьків та бабусь, а також через образи героїв з казок. В умовах ринкової економіки відносини між людьми не повинні стати абсолютно комерційними. Як цьому перешкодити?

Обов’язково треба навчати дітей моральним нормам поведінки в суспільстві, розвивати розуміння відповідальності і працьовитості. Але також важливо дорослим і самим дотримуватися ті правила, яким вони навчають своїх дітей.

Моральність – це та об’єктивна оцінка людської поведінки і взаємодії в групі. Але і, одночасно, це особлива свідомість.

На стрижнях моральної свідомості вибудовується семантика слів: життя і смерть, сенс – безглуздість, любов – ненависть. Приділити увагу моральному вихованню своєї дитини – це вищого гатунку завдання батьків. І ми подивимося, як це правильно зробити.

Моральне свідомість – це

Моральність – це категорія, що визначає людське світогляду щодо поведінки в суспільстві або в особистому житті. Свідомість формується за допомогою мови. Саме слово означає – “зі знанням”. Тобто зміст суб’єктивного свідомості – знання, яке людина отримала від оточення або здобула своєю працею. Ласкаво вважають моральним, а ось агресію, мстивість і заздрість завжди вважалися аморальним. Звідки такий поділ?

По суті, мораль – це звід неписаних правил, встановлених для кожного члена громади. Коли чоловік за власним бажанням виконує те, що потрібно для блага соціуму, його і називають свідомим або моральним. Ті індивідууми, які відмовляються підкорятися соціальним законам в підсумку виявляються ізгоями. Вибираючи аморальність як основну філософію життя, люди нерідко опиняються у в’язницях.

Людина насправді не може жити окремо від суспільства. Особистість, вирощена соціумом, зобов’язана служити тим цілям, які перед ним ставить оточення. Самоврядування багато в чому ілюзія, так як індивідуальне завжди відповідає цілому. Моральне суспільна свідомість – це вся культура, яка кожну епоху має свої цінності і свої особливості. Проте в кожну епоху розвиток і удосконалення своєї свідомості та суспільства було моральним вибором, а деградація особистості і саморуйнування – аморальним вибором.

Структура

В структурі моралі виділяють норми поведінки та принципи.В принципі можна виділити 3 складові моралі: моральна свідомість, практика і відносини.

Деякі принципи обумовлюються або прописуються. Інші, такі як правдивість, рішучість, участь, доброта є бажаними, але не обов’язковими. Оскільки за коротку людське життя сформувати в собі всі чесноти неможливо, потрібно намагатися хоча б пару якостей в собі розвинути до досконалості.

В першу чергу, потрібно стежити за своїм зовнішнім виглядом, не допускати неохайності. Це приписи будь-якого цивілізованого суспільства.

Філософія стародавності. Погляди на моральність

Філософи-стоїки вчили з витримкою переносити всі страждання і вчитися на своїх помилках. Ця школа бачила головною доблестю людства стоїцизм. Філософ-ідеаліст Платон бачив весь світ як відображення духовного світу. Тому він вважав, що людина моральні цінності не пізнає свого життя а згадує. У своїй духовній личині він вже їх знав, просто народившись, забув. Платон вважав, що всі моральні цінності людства йдуть від Бога. І саме Бог володіє всіма чеснотами, чоловік – тільки невелика їх частиною.

Аристотель же був матеріалістом. Спрямованість його розуму була іншою. Філософ розглядав моральність як міру, як здатність обмежувати себе. Зло, на його думку, це відсутність заходи. Аристотель поділяв 2 форми – розумові і загальнолюдські форми моральності.

Дивіться також:  Що символізує дракон в Китаї: значення та опис

Європейські мислителі вже використали поняття релігії для пояснення відмінностей між добром і злом. З навчань просвіти відомі вчення Гегеля, Канта, Монтеня, Дені Дідро та інших філософів.

Категоричний імператив Канта В.

Згідно Канту, людина є найвищою цінністю. Кожен вільний у своїй поведінці рівно настільки, щоб не завдавати шкоди іншій людині. Отже, ніхто не може використовувати людину як засіб для досягнення цілей. Це правило є першим законом, який зобов’язаний виконувати моральна людина.

Друге правило – кожен повинен ставитися до інших так, як би він хотів, щоб з ним поводилися. Цей закон є золотим правилом етики, який завжди був, є і завжди буде актуальним.

Індивідуальна і суспільна свідомість

Методи розвитку моральної свідомості – це етичні бесіди, роз’яснення та приклади. Прикладами служать особистості з досвідом та громадськими заслугами – ветерани праці, письменники, діячі культури.

В школах дітей іноді просять написати есе на тему морального вчинку і аморальним. Коли людина починає замислюватися про цих категоріях філософії, він вже не буде діяти несвідомо в майбутньому.

Структура моральної свідомості повинна бути вже сформована в суб’єктивному світі підлітка. Кожна людина є носієм культури, і кожен її розвиває своєю працею, передаючи наступному поколінню вже видозмінену, вдосконалену програму взаємодії у світі.

Форми моральної свідомості

В філософії свідомість визначає особистісне й суспільне. Значить і форм моральної свідомості можна виділити дві: індивідуальна моральна свідомість (визначення своєю суттю) та загальнокультурне свідомість.

Моральне суспільна свідомість має також кілька форм:

 • громадська культура;
 • політична свідомість;
 • наукове;
 • трудова життя і поняття про відповідальність за своє майбутнє;
 • правове свідомість.

Всі ці форми свідомості формуються поступово вже в старшому шкільному віці. Якості характеру, які виробляє в собі особистість можуть бути як хорошими, так і поганими.

Якщо не проводити з підлітками бесід про важливість етики поведінки, про розвиток у собі совісті, яка буде вказувати людині правильний вибір, то підлітки не будуть ставити собі за мету працювати над своїми поганими якостями в майбутньому.

Функції моралі

Моральне поведінка і моральна свідомість покликане регулювати суспільні відносини. Мораль повинна розвивати гуманізм в людину і прагнення до самовдосконалення. Проаналізувавши різні погляди на значення моральної свідомості в житті особистості, можна виділити 4 основні її функції:

 • Пізнавальна. Через призму своїх вже сформованих принципів людина продовжує далі, по закінченні школи, пізнавати цю реальність.
 • Виховна – людина повинна виробити власне ставлення до життя, до праці, до відносин і навчиться долати труднощі.
 • Регулятивна. Контроль своєї поведінки, вибір друзів, місця роботи, активний внесок у загальну діяльність суспільства – все регулюється особистістю. Ті питання організації життя це по суті питання про те, куди людина спрямований, де шукає щастя і у що вірить.
 • Оціночна. Доросла людина дає оцінку явищам і приймає рішення в залежності від того, що він вважає правильним, допустимим, а що категорично неприпустимим.
 • Матеріальний успіх насправді залежить від моралі. Той, хто вважає, що можна позбутися всіх друзів заради власного успіху, глибоко помиляється. Одинаки швидко ламаються під тиском обставин, не маючи підтримки. А якщо ні, то придбані успіхи їх перестають радувати.

  Дивіться також:  Церква в Останкіно Трійці Живоначальної: огляд, історія та цікаві факти

  Навіщо потрібні моральні цінності?

  У всі часи, що існує людська форма життя, мораль існувала, нехай спочатку у формі табуювання. Закони проживання в групі вимагають, щоб у молодого покоління спочатку формувалися поняття про цінності – дружбу, підтримку близьких, про неприпустимість убивства своїх.

  Співчуття до ближнього є й у тварин, у слонів наприклад. Вони завжди сумують про те сородиче який був убитий. У людини ці цінності теж запрограмовані, але страх за своє життя, який формується при несприятливих умовах в дитинстві, може зробити людину агресивною, тобто його інстинкти агресії починають переважати над програмою захисту родичів, оскільки своя шкура, завжди ближче. Але така поведінка не можна вважати нормальним.

  Моральні цінності так і залишаються тільки ідеалом, якщо їх не зробити принципами свого життя. На підставі моральних принципів будується духовне життя людини. Коли особистість усвідомлює з чого складається моральність і для чого потрібні суспільні норми, вона природним чином стає гідним членом суспільства і досягає успіху.

  Які виділяють моральні цінності?

  Потрібно, щоб дитина зрозуміла, що добре бути добрим і щиросердним, щоб йому захотілося бути хорошим.

  Але які якості вважаються моральними:

  • Співчуття.
  • Працьовитість.
  • Доброта і щирість.
  • Рішучість.
  • Воля.
  • Надійність.

  Особистість, що володіє декількома моральними цінностями шанованою в суспільстві. Звичайно ж, на роботі не чекають брехуна, а чекають відповідального і правдивого працівника. А в родині потрібна щирість і відданість. Моральне свідомість людини – це цілком практичне вимога до нього суспільства, в якому той розвивається.

  Як розвивати в дитині?

  Моральне моральна свідомість у першу чергу розвивають в дитині батьки, показуючи що морально, а що ні, своєю поведінкою. Потім, коли дитина вчиться читати, він пізнає життя через казки, пісні і мультики. Важливо все це час стежити за тим, що проникає в мозок дитини, і як він програмує себе.

  Безглуздо чекати від дитини турботи про себе в старості, якщо не прищепити йому з дитинства поваги до старших, якщо не привчити піклуватися про когось, окрім себе.

  Як розвивати таке свідомість у дітей? Формування свідомості починається з прищеплення понять про добро і зло. Герда у казці про Снігову королеву символізує добру свідому особистість. Тоді як Снігова королева порушує вільну волю Кая, робить його своїм рабом. Кожен раз, читаючи казку, потрібно пояснити дитині, що добре, а що ні. А також запитувати його про те, що він зрозумів і герой у нього викликає співчуття. В таких бесідах і формується перше поняття про добро.

  Дошкільнята, діти 5-6 років ще тільки починають розуміти наслідки своїх вчинків. І в цей час їх треба вчити бути самостійними, охайними, цілеспрямованими. Батькам до досягнення шкільного віку потрібно дати дитині стійкий внутрішній стрижень. Він повинен знати – від нього вимагають розвивати самоконтроль не просто так. Саме це допоможе йому бути зібраним на уроках, отримувати гарні оцінки і так далі.

  Розвиток у старшокласників

  Завдання морального виховання учня старших класів – вироблення активної життєвої позиції, научіння підлітка брати на себе відповідальність і любити працю. І розумова і фізична праця загартовує людину, тоді як бездіяльність і пасивність породжує слабкість, безвольність і страхи. Всі ці нюанси дорослого життя потрібно роз’яснити підлітку перед тим, як він надійде в вуз і почне сам за себе відповідати.

  Дивіться також:  Молитва святій Олені: про що і як молитися цариці

  Методи формування моральної свідомості – це в першу чергу спілкування і читання. Художня література відображає в собі основні цінності, якими живе дане покоління.

  У більшості класичних романів головні герої – це люди, які мають тверді переконання і цінності. Література, що вивчається в старших класах покликана розвинути в дитині ті самі моральні якості, які є у героя. Зараз ціннісні орієнтири – свобода самовираження, гуманізм, толерантність, розвиненість розуму і кмітливість.

  Вчителям і батькам у цей час потрібно співпрацювати. У школах потрібні різні тренінги для батьків, робота повинна бути спрямована на роз’яснення батькам їх ролі, важливості їх підтримки. Не можна упустити час і пустити ситуацію на самоплив. Саме в цей період людина сама починає формувати своє життя. Він повинен вміти вибудовувати взаємини з людьми і самостійно підвищувати свій культурний рівень, щоб бути цікавим співрозмовником.

  Потрібні знання зараз знайти легко. А ось дізнатися добро і красу можна тільки у взаємодії з высоконравственными людьми.

  Моральність і духовність. Відміну

  Насправді, моральність не є в повній мірі духовністю. Це філософське поняття, яке відноситься до етики. Людина, що виросла в певному суспільстві, вбирає в себе моральні основи, сприймає категорії добра і зла, і далі, у дорослому житті, сам вирішує, чи вступати йому згідно негласним правилам моралі чи ні.

  Духовність – це зовсім інше поняття. Духовна людина здійснює вчинки, виходячи з розуміння глибини речей і з любові до оточуючих. На думку Миколи Бердяєва, духовність нерозривна з істинною, і шлях людини – розкрити всередині себе істину.

  Духовні якості характеру – це ще більш високий рівень розвитку. Такими рисами можна вважати терпіння, співчуття до ближнього, упокорювання і інші.

  Моральні цінності сьогодні

  Через філософії насолоди і вседозволеності в сучасному світі моральні цінності приходять в занепад. Діти перестають поважати батьків, чекають від них тільки презентів і грошей. Батьки, в свою чергу, дітей люблять не за те, що вони є, а за успіхи в школі і розумові можливості. Але в перспективі така тенденція загрожує вимиранням суспільства як такого, його розколом і війною. Виростаючи, дитина з такими цінностями починає ділити людей на корисних і даремних. Це робить його черствим, егоїстичним і самотнім.

  Коли суто матеріальні цінності превалюють над свідомістю єдності суспільства і благополуччя роду, суспільство занепадає, і разом з тим, кожна особистість терпить поразку.

  На нашу епоху багато в чому впливає фантастична література. Зараз поняття добра і зла підлітки сприймають з фентезійних епопей і серіалів. Всі книги та численні серіали сучасності створюють у молодих людей узагальнений образ морального героя і антигероя. Тобто яким потрібно стати, щоб тебе брали в суспільстві.

  Виходячи з цих глибинних програм вони будуть вибудовувати своє поле діяльності і своє особисте життя. А так як моральне свідомість і моральні цінності зараз будуються на сюжетах фантастичних світів, передбачити як змінитися образ світу в майбутньому, і кого будуть вважати моральним, а кого аморальним, практично неможливо.