Матриця прийняття рішень: види, можливі ризики, проведення аналізу та наслідки

Кожен другий стикався з проблемою вибору, складністю прийняття рішення. Часто ми не знаємо, як краще вчинити. Роздуми забирають у нас величезна кількість часу. Напевно, кожен з нас хотів би навчитися швидко знаходити вірне, найбільш вигідну і правильне рішення. Кращі уми світу розробили прекрасний метод прийняття рішень – матриці прийняття рішень.

Що це таке?

Матриця прийняття рішень в менеджменті – це один із простих та ефективних методів прийняття рішення. Необхідно вибрати ключові критерії ситуації і зрозуміти, який рівень значущості підходить для кожного з них.

Даний спосіб допомагає рішення розкласти по поличках таким чином, щоб не завантажити голову безліччю різних деталей. Крім того, завдяки матриці, можна зрозуміти на якому етапі розвитку знаходиться ситуація, і яка загальна картина того, що відбувається.

На виробництві трапляються різні ситуації. Найчастіше досвідчений керівник легко вирішує типові завдання, проблеми, оскільки колись він вже стикався з подібним. Проте світ змінюється дуже швидко: з’являються нові закони, технології, компанії, може статися інфляційний стрибок, наступити криза. Нетипові завдання складно вирішити, а в короткі терміни тим більше.

У будь-якій справі важливо не упустити деталі, адже іноді саме вони можуть допомогти вирішити проблему найбільш кращим способом.

Саме тому керівники часто вдаються до матрицям прийняття рішень. Вони дозволяють прийняти управлінське рішення досить-таки швидко, найбільш вірно і не упустити найменші деталі.

Важливо відзначити, що ідеальної матриці не існує. Для кожного конкретного випадку проблеми або потрібна своя, унікальна матриця, яка буде вирішувати саме ваші питання і буде спрямована на ваше підприємство.

Як побудувати матрицю прийняття управлінських рішень?

Візьміть чистий аркуш паперу або скористайтеся можливостями вашого комп’ютера. Перше, що нам необхідно зробити – це накреслити таблицю. Рядки представляють собою ваші варіанти вирішення проблеми, а стовпці – це фактори, які впливають на ваш вибір.

Дивіться також:  "Русфонд": відгуки, опис діяльності, філії

Після того як ви виписали абсолютно всі варіанти рішення і важливі фактори, необхідно оцінити, яка важливість кожного виписаного фактора, тобто те, наскільки велике значення він має, на вашу думку, зрозуміло. В якості оцінки можна використовувати бальну шкалу, наприклад, від одного до п’яти, де один бал – малочисельний фактор, а 5 балів (найвища оцінка) означає дуже значимий фактор.

Після того як процес оцінювання факторів завершено, необхідно підрахувати підсумкову кількість балів для кожного варіанту окремо. Після цього потрібно знайти той варіант, який набрав максимальну кількість балів – він стає кращим.

Платіжна матриця – метод прийняття управлінських рішень

Приймаючи рішення, нам потрібно вибрати саме те, що було б найкращим в конкретній ситуації. Один з методів прийняття такого рішення – це платіжна матриця.

Платіжна матриця – це метод, що відноситься до статистичної теорії рішень. Даний метод допоможе керівнику обрати саме той варіант рішення, який необхідний в даній ситуації. Зазвичай цей метод використовують при необхідності вибору стратегії, яка найбільш підходить для досягнення поставленої мети.

Під платежем розуміється грошова винагорода або ж корисність, що будуть отримані внаслідок поєднання конкретної стратегії з конкретною ситуацією (тобто тією ситуацією, в якій буде доцільно використовувати дане рішення)

Платежі можна представити у вигляді матриці. Платіж залежить від тих подій, які відбуваються насправді. Якщо подія не відбудеться, то платіж буде зовсім іншим.

Переваги методу

Матриця прийняття рішень володіє величезним спектром переваг, основні з яких наступні:

 • Обґрунтованість і наочність. Матриця має наочністю, тобто якщо ви поділитеся своїм аналізом з іншою людиною або ж групою осіб, і при цьому чітко обоснуете отримані дані, то тим самим ви полегшите переконання співрозмовника у правильності прийнятого рішення.
 • Економія часу.
 • Вибір оптимального варіанту рішення.
 • Наявність запасних варіантів. Може статися так, що найбільш импонирующий варіант прийняття рішення не вдасться реалізувати. В цьому випадку вам не потрібно заново проводити аналіз, адже у вас буде вже цілий набір запасних варіантів. Залишиться справа за малим – вибрати найбільш підходящий.
 • Об’єктивність. Найчастіше ми вибираємо рішення, виходячи з особистих мотивів, забуваючи розділяти власне “я” і роботу. Матриця прийняття рішень допомагає звести суб’єктивне ставлення до мінімуму.
Дивіться також:  Томат Киржач: фото з описом, врожайність та відгуки

Недоліки методу

Але в цьому методі є і свої недоліки:

 • Деякі матриці є статистичними. Вони можуть показати поточний стан підприємства, проте вони не допоможуть оцінити динаміку стратегічних процесів.
 • Деякі матриці пропонують альтернативні стратегії. На жаль, це іноді ускладнює процес формування необхідної стратегії для матриці з неоднозначності вибору стратегії.
 • Побудова деяких матриць вимагає великих розумових вкладень.
 • Матриці не дають конкретного, найбільш відповідного варіанту рішення.

Види матриць

Після використання перших матриць прийняття рішень вчені почали розробляти все нові і нові види матриць. Нові методи допомагали вирішувати ряд складних завдань. До таких можна віднести: вибір стратегії, дії з розвитку продукту, який продукт розвивати та ін.

Приклади матриць прийняття рішень наведені нижче:

 • Матриця Ейзенхауера (важливість /терміновість).
 • Матриця Бостонської консалтингової групи (показниками є темп зростання, продуктивність виробництва).
 • Матриця Маккінсі (показники: конкурентна позиція підприємства і привабливість ринку).
 • Матриця – аналіз портфеля (оцінка господарської діяльності підприємства).
 • Матриця Ігоря Ансоффа (опис можливих стратегій підприємства в умовах зростаючого ринку).
 • Матриця Стейнера (класифікація ринків та класифікація продуктів на існуючих; нові, але пов’язані з існуючими; зовсім нових).
 • Матриця Абеля (вибір проекту стратегії, виходячи з допустимих груп покупців, потреб і використовуваної технології).

Застосування методу

Прикладом використання матриці прийняття рішення є вибір покупки ноутбука або планшета.

В рядки вибору ви відповідно записуєте: ноутбук / планшет.

У стовпці записуєте всі фактори (наприклад, ціна, вага, функціональність, гарантійний термін, наявність конкретних програм, цінність).

Після цього ви виставляєте бали ноутбука і планшета за кожним критерієм. Товар, який набрав більшу кількість балів, слід придбати.

Завдяки матриці прийняття рішень ми можемо легко, витративши мінімум зусиль, отримати найбільш вигідний варіант рішення. Цей метод призначений не тільки для вибору якогось товару, але і для вирішення більш серйозних глобальних проблем.

Дивіться також:  Норма піднімання тягарів для жінок: скільки і як часто