Глинисті мінерали: класифікація, склад, властивості і застосування

Глинисті мінерали являють собою водні філлосілікати алюмінію, іноді з різними домішками заліза, магнію, лужних і лужноземельних металів, а також інших катіонів, виявлених на деяких планетарних поверхнях або поблизу них.

Вони утворюються в присутності води, і коли-то вони були важливими для появи життя, тому багато теорії абиогенеза враховують їх роль в цьому процесі. Вони є важливими складовими грунтів і були корисні для людини з давніх часів у сільському господарстві та виробництві.

Освіта

Глини утворюють плоскі шестикутні листи, схожі на слюди. Глинисті мінерали є поширеними продуктами вивітрювання (в тому числі, вивітрювання польового шпату) і низькотемпературними продуктами гідротермального зміни. Вони дуже поширені в ґрунтах, в дрібнозернистих осадових породах таких, як сланці, аргіліти і алевроліти, а також у дрібнозернистих метаморфічних сланцях і филлитах.