Галузевий ринок: поняття, види, функції, особливості та приклади

Саме ринок є базовим терміном в економіці. Тут взаємодіють компанії, підприємства, підприємці, споживачі. Ринкова рівновага важливо і для світових держав. Ринкові можливості у всі часи представляли великий інтерес для інвесторів і власників.

Визначень, критеріїв оцінки, різновидів ринку на сьогоднішній день маса. Ми зупинимося на понятті “галузевий ринок”. Розглянемо його різновиди, функції. А також представимо конкретні приклади такого роду ринків.

Головні терміни

Галузевий ринок – що це? Тут виділяється два основоположних поняття, з якими потрібно познайомитися в першу чергу:

 • Ринок – комплекс різноманітних економічних відносин, що виникають з приводу купівлі і продажу продукції за цінами, що встановлюються на основі взаємодії попиту і пропозиції, що виникає на цьому тлі конкуренції.
 • Галузь – сукупності підприємств, які випускають продукцію, яка є субинститутом у виробництві. Тобто товари, що виготовляються за схожими технологіями, з застосуванням досить однорідних матеріалів і сировини.
 • Відмінності між поняттями

  Складність також і в тому, що галузевий ринок – термін, що складається, якщо не протилежні, то досить різних за своєю суттю понять.

  Ринки об’єднуються між собою удовлетворяемыми потребами покупців. Тобто тут об’єднуються товари, що є для споживачів субинститутами. Галузі ж з’єднуються між собою іншим – застосуванням схожих технологій у виробництві.

  Важливо відзначити, що поняття галузі дещо ширше поняття ринку. Наведемо приклад хімічну промисловість. Ця галузь виробництва може поставляти продукцію відразу для декількох різноманітних по своїй суті ринків.

  Що це таке?

  Так звідки ж виникає термін “галузевий ринок”? Тут мається на увазі ринок і яка-небудь підгалузь виробництва, яка виділяється в межах галузі за фактом виробництва схожих, однорідних за своїми характеристиками товарів.

  Тільки в даному випадку ці поняття пов’язуються у таке словосполучення. Подібне спрощення припустимо тільки при факті вузької спеціалізації підгалузі.

  Виділення особливостей

  Особливості галузевих ринків в першу чергу залежать від їх меж. Важливо знати, коли цей ринок зародився, до яких меж він може розширитися, коли діяльність на ньому загасне.

  Дивіться також:  Льон олійний: технологія вирощування, сорти, спосіб збирання, народногосподарське значення

  Важливі характеристики для визначення особливостей всіх їх різновидів:

 • Кордону.
 • Число продавців і покупців.
 • Висота, ефективність застосування бар’єрів перебігу та виходу на такий ринок.
 • Для виділення особливостей того чи іншого галузевого ринку дослідник має в своєму аналізі відповісти на наступні питання:

 • Хто є реальним потенційним конкурентом на даному ринку?
 • Хто виступає покупцем, споживачем продукції?
 • Є на цьому ринку, обмеження конкуренції?
 • Торкнуться даний ринок іншими? Спостерігається тенденція їх злиття?
 • Кордону

  Що стосується застосування на практиці, то виділити межі галузевого ринку досить непросто. Для дослідників важливі наступні типи таких меж:

 • Продуктові. Вони відображають здатність різних видів реалізованої продукції взаємно замінювати один одного.
 • Тимчасові. Ці кордони дозволяють проводити порівняльний аналіз методів галузевих ринків в часі.
 • Географічні (або локальні). Це фізична обмеженість ринку на якій-небудь території.
 • Широта/вузькість меж галузевих ринків залежать від наступних факторів:

 • Особливості представлених товарів.
 • Цілі аналізу, виробленого економістом.
 • Наприклад, для продукції тривалого споживання часові межі ринку виділяються більш широкими і менш визначеними, ніж у відношенні товарів для поточного споживання.

  Щодо споживчої продукції ринку притаманне більшу кількість найменувань продукції, ніж у відношенні товарів виробничого-технічного вектора іншого ринку.

  А визначення локальних (територіальних) меж ринків залежить від фактичної гостроти конкуренції реалізаторів на загальнонаціональних, глобальних галузевих ринках. А також від можливості проникнення на місцеві ринки “зовнішніх” продавців. Тобто висоти бар’єрів для входу.

  Основні критерії

  Проблеми галузевих ринків оголюються лише при їх ретельному аналізі. Вони базуються на певних критеріях:

 • Цінова еластичність попиту.
 • Географічні межі.
 • Розглянемо дані критерії окремо.

  Цінова еластичність попиту

  Так називається показник зміни виручки продавця при зміні вартості пропонованої їм продукції. Ринки, по суті, виступають великий ланцюгом товарів та їх замінників. Але наскільки замінні ті або інші товари?

  Наведемо приклад. Якщо вартість продукції А зросла, то певним чином змінилася і виручка її продавця. Якщо виручка (в даному випадку і додатковий прибуток) збільшилася, то ринок стає обмеженим лише продукцією А. Якщо виручка скоротилася (тобто додатковий прибуток пішла в мінус), то на ринок виводиться близький замінник А – продукція Ст.

  Дивіться також:  Як працюють гроші: покрокова інструкція та реальні факти

  В даному випадку говорити тільки про ринку товару А неправильно. Як і зупиняти дослідження на вивченні продукції Ст. Вірний варіант: дослідження А + В в їх взаємодії.

  Треба відзначити, що при тривалому зростанні ціни динаміка прибутку, виручки виробників буде вказувати і на межі даного ринку.

  Географічна обмеженість

  Ми знаємо, що виділяються, наприклад, галузеві ринки Росії. Критеріями тут виступає наступне:

  • Наявність митних бар’єрів.
  • Взаємозв’язок попиту.
  • Наявність національних і особистих переваг.
  • Істотні або, навпаки, несуттєві відмінності в цінах.
  • Замінність пропозиції.
  • Актуальність транспортних витрат.

  Умовами для визначення географічних меж ринків виступає наступне:

 • Переважна частина (понад 75 %) споживаної продукції знаходиться на певній території.
 • Велика частка (понад 75 %) виробленої продукції споживається в тій же місцевості, де виготовляється.
 • Величина транспортних витрат істотна як в цілому, так і на кожну одиницю перевезених вантажів.
 • Ціни на один і той же товар в різних регіонах істотно різняться між собою.
 • Стабільність часткою ринку досягається участю на ньому провідних компаній певного регіону.
 • Який-небудь регіон визнається ринком з боку значущих провідних його агентів. Ними виступають як фірми-виробники, так і найбільші покупці.
 • Вводяться адміністративні обмеження на ввезення, так і вивезення продукції з території регіону.
 • Класифікації

  Поділ галузевих ринків на види має велике значення при наступному:

 • Виділення різних типів ринкових структур.
 • Організація компаніями виробничої діяльності.
 • Проведення державними органами регулюючих заходів.
 • Розглянемо основні класифікації галузевих ринків.

  Щодо відкритості вони поділяються на два види:

 • Відкриті. З вільним входом продавців у ринковий простір.
 • Закриті (замкнуті). Вхід нових продавців на ринок регулюється спеціальними механізмами.
 • За ступенем організованості виділяють також два типи:

 • Організовані. Це ті ринки, на яких є механізм регулювання рівня попиту і пропозиції. Наприклад, біржова торгівля або проведення аукціонів.
 • Стихійні (або неорганізовані). Пропозиція і попит тут врівноважуються стихійно при відсутності спеціальних форм організації взаємодій між реалізаторами і покупцями.
 • Дивіться також:  Іонна імплантація: поняття, принцип роботи, методи, призначення та застосування

  За територіальною ознакою галузеві ринки поділяються на такі:

 • Глобальні.
 • Регіональні.
 • Місцеві (або локальні).
 • На стадії зрілості організації ринки градируются на наступні групи:

 • Піонерні.
 • Зростаючі.
 • Розвинені.
 • Затискаються (або затухаючі).
 • Ринкове простір

  Кожен галузевий ринок – це повноцінна система, що має власну внутрішню ієрархію елементів і взаємозв’язків між ними.

  Ринкове простір тут представлено таким чином:

 • Ринок робочої сили. Він починається з придбання робочої сили за рахунок будь-яких інвестиційних ресурсів.
 • Ринок засобів виробництва. Друга необхідна складова для старту. Вона з допомогою капіталу з’єднується з виробничою силою. Це забезпечує функціонування виробництва.
 • Споживчий ринок предметів споживання, від якого залежить забезпеченість населення, загальний рівень споживання, стійкість грошового обігу.
 • Фінансовий ринок. Інша назва – ринок позичкових капіталів. Саме він забезпечує рухливість капіталу, переміщення грошових коштів у більш прибуткові галузі виробництва. Найбільш комплексний зі всіх представлених.
 • Ринок послуг.
 • Ринок технологій. Об’єктом продажу виступає технологія.
 • Ринок духовних благ. Об’єкт купівлі-продажу – духовні ідеї.
 • Функції

  Перерахуємо головні функції галузевого ринку:

 • Посередницька.
 • Ціноутворююча.
 • Інформаційна.
 • Регулююча.
 • Сануючих.
 • Розподільна.
 • Приклади

  Поширені приклади галузевих ринків:

 • Металургійна промисловість. Виділяються галузеві ринки за видами прокату – для судно-і машинобудування, будівництва і т. д.
 • Фармацевтична промисловість. Галузеві ринки спеціалізуються за спектром терапевтичної дії медикаментів – шлункові, неврологічні, серцево-судинні та інші.
 • Хімічна промисловість. Є галузеві ринки побутової хімії, речовин для виробничого застосування і так далі.
 • Отже, що ми винесли з наданої інформації? Галузевий ринок – це складне поняття. Адже ці два поняття – не близькі терміни. Одна галузь може надавати продукцію на масу різних ринків. Точно так само на одному ринку може бути зосереджена продукція з кількох галузей. Тому галузевим ринком вважає простір, на якому зосереджена продукція однієї вузької підгалузі.