Діловий етикет і діловий протокол: поняття, значення, правила

З глибокої давнини у всіх епохах розвитку цивілізації в суспільстві цінувалися люди з приємними манерами поведінки, які в будь-якій ситуації вміли показати себе із самої вигідної сторони. І ці якості поступово склали ті правила, які сьогодні відомі як діловий етикет і діловий протокол. У колишні століття вміють себе вести в суспільстві найчастіше належали до особливого прошарку населення, що володіє благородною вихованням. І в даний час далеко не кожен чоловік зобов’язаний мати уявлення, що таке і діловий етикет і діловий протокол, але вести себе в суспільстві пристойно зобов’язаний кожен.

Про кар’єру

В даний час кар’єрне зростання повсюдно ставиться в главу кута, а тому вміння себе правильно вести також є одним з пріоритетів. Позитивно налаштувати опонента по відношенню до поставленої мети співбесіди, точно окреслити позиції і дотримати власні інтереси, одночасно заробляючи повагу співрозмовника, – це можливо тільки за умови дотримання непорушних правил, які визначають діловий етикет і діловий протокол. Тільки завдяки таким знанням і навичкам можна розраховувати на успішну діяльність в абсолютно будь-якій сфері. Саме вміння користуватися діловим етикетом і діловим протоколом допомагає руху кар’єрного зростання.

Крім того, створюється сприятливий психологічний клімат у колективі, якщо застосовується в спілкуванні етика красномовства, в якій співіснують багато і різні особливості та принципи. Ділове красномовство потрібно не тільки бізнесменам і менеджерам, які тільки почали вибудовувати свою кар’єру. Наприклад, для працівників посольств і консульств існує міжнародний діловий етикет і протокол. Це непорушне встановлений порядок проведення тих чи інших заходів – переговорів, укладання угод, підписання та вручення документів, у тому числі і неприємних (нота, тобто – звернення уряду країни до уряду іншої держави, вручається через посольство). Міжнародний діловий етикет і протокол повинні виконуватися неухильно, інакше неможливо співробітництво між країнами.

Визначення і значення

Протокол та етикет ділових переговорів за змістом значно багатша і трактуються ширше, ніж звичні нам норми поведінки в суспільстві. Загальнолюдська мораль тут не буде достатньою, оскільки її найважливішою стороною є мораль підприємницька, і саме професійна поведінка ділка може вплинути на благополучний результат підприємства.

Особливо це видно в спілкуванні вітчизняних бізнесменів з представниками іноземних фірм: зривається величезна кількість угод, які могли б бути вигідними. А все із-за того, що новоспечені підприємці недостатньо добре знають протокол та етикет ділових переговорів. Це несмак і в одязі, і в поведінці – буквально кожна дрібниця може доповнити несприятливе враження.

Порушення правил

Як в такому випадку ведуть себе люди, які знають сучасний етикет і діловий протокол та дотримуються завжди? Зауважень вони робити не стануть. Критика не прозвучить, але й мовчання буде неприємним. Честь фірми для підприємців означає дуже багато, а тому поважають себе і свою справу люди зазвичай під будь-яким приводом просто припиняють переговори назавжди. Виною тому може послужити звичайна поведінка можливих партнерів, погані звички, невихованість. І зовсім не обов’язково для цього використовувати скатертину замість носової хустки, достатньо буде набагато меншої помилки.

Дивіться також:  Гірська порода гнейс: фото з описом, характеристики, походження

Бізнесмени повинні спеціально вивчати правила ділового протоколу та етикету, якщо вони хочуть співпрацювати з серйозними фірмами. Гарний тон у поведінці не дозволить потрапити в безглузду ситуацію. Наприклад, Петро Великий навіть видав спеціальний указ, і порушники етикету піддавалися покаранню. Може бути, наших бізнесменів теж пора карати, щоб не кидали тінь на підприємництво рідної країни. Так, наприклад, з усілякою серйозністю вивчають дипломатичний протокол і діловий етикет в спеціальних інститутах майбутні дипломати. І в бізнесі це послужило б основою підприємницького успіху.

Про норми і моралі

Поняття добра і поняття зла загальновідомі з незапам’ятних часів, і із співвідношення цих понять давним-давно виведена загальнолюдська мораль. Саме історією розвитку цих розмежувань і займається етика. Центральним поняттям етики є мораль як система моральних відносин з усіма мотивами, які спонукають до дій, з почуттями і усвідомленням встановлених меж в тих чи інших відносинах, зі всіма вчинками людей у суспільстві та їх взаємодії.

Протокол та етикет спілкування – ділового та дипломатичного пройшли становлення через сприйняття моральних норм. Всі результати розмежування людиною добра і зла увійшли в ці постулати. Наприклад, основний набір ділових якостей входять правдивість, точність у виконанні, пунктуальність, безкорисливість, працьовитість. Це безумовне добро, розглянуте в протоколі і етикеті ділового спілкування як високі моральні якості. А відсутність відповідальності, ухилення від нього, підтасовування фактів, корупція, безпринципність, хабарництво і багато ще розцінюються як явне зло, тобто, теж є якостями особистості, тільки аморальними.

Історично мораль розвивалася завжди і завжди вивчалась, оскільки була центральною фігурою в етиці. І, незважаючи на те, що в різні періоди історії суспільні уявлення про світ значно відрізнялися від попередніх, змінювався сам склад мислення, перебудовувалися системи духовних цінностей, але розмежування добра і зла залишалося колишнім. Вимоги до особистості, до моралі, до поведінки і вчинків ставали все суворіше. Змінювалися і діловий протокол та етикет. Практика застосування залишила реверанси далеко позаду у віках. Однак і нові правила також не брали брехня, підміну понять, хабарництво і корупцію.

Професійна етика

Етика допомогою норм і правил проводить доскональний аналіз стану суспільства та вказує причини, які викликають неблагополуччя в ньому. Крім того, вона містить і рішення, що допомагають оновлювати громадські моральні орієнтири. У професійній етиці позначені норми і стандарти службового етикету і ділового протоколу, а також і вимоги для тих чи інших видів діяльності.

Наприклад, правила поведінки для дипломатичного корпусу нехай не докорінно, але все-таки відрізняються від тих, якими користуються працівники інших професійних сфер: у наданні послуг, у виробництві і реалізації продукції, у фінансовому бізнесі і так далі. Тим не менш, абсолютно будь-яке спілкування професіоналів повинно відбуватися відповідно етичним нормам і стандартам, володіти якими обов’язково. Однак останнє залежить від різних чинників, які для зручності можна розділити на дві групи.

Дивіться також:  Найвища будова в світі: топ найвищих будівель

Розподіл за групами

В першу потрібно віднести весь комплекс етичних норм, уявлень та оцінок, якими дана особа вже має: добро і зло, наприклад. З цими уявленнями людина живе від народження, користується ними, працює з ними. І це не залежить від того, яку посаду він займає і яку роботу виконує. До другої групи буде віднесено те, що людина набула ззовні, тобто, ті стандарти і норми, які ввійшли, наприклад, правила внутрішнього розпорядку тієї організації, де він працює, фірмовий та професійний етичний кодекс, куди відносяться і вказівки керівництва.

Непогано, якщо початкові уявлення про добро і зло співпадуть з професійними вимогами. Буває, що це збіг частково або повністю відсутня, і тоді виникають ті самі труднощі, оскільки усвідомити і засвоїти ці етичні правила все одно доведеться, а потім і застосовувати на практиці, причому постійно. Особисті моральні уявлення повинні поповнитися цілим комплексом професійних етичних правил, інакше регулювати систему взаємовідносин у будь-якій сфері практично неможливо.

Етичні вимоги

Всесвітньо відомими вченими був сформульований перелік необхідних вимог і норм, які склали всю теоретичну основу міжнародного ділового етикету та дипломатичного протоколу, так і зводу правил поведінки для колективів, підприємств і окремих співробітників. Першим правилом професійної етики є наступне: при виконанні службових обов’язків щодо підлеглих ні в якому разі не допускати вчинків, які небажані по відношенню до самого себе. Це так зване золоте правило порушується особливо легко і часто.

Другою вимогою є те, що вкрай необхідно дотримуватися справедливість, наділяючи співробітників ресурсами – матеріальними, сировинними, фінансовими тощо. Третє правило говорить про обов’язкове виправлення будь-якого етичного порушення, хто б його не вчинив. Четверта вимога свідчить: будь-яка дія і всі у цілому службове поведінка людини повинні сприяти тільки блага організації і її розвитку в моральному відношенні. Суть п’ятого вимоги до терпимості до традицій, навіть не збігаються з моральними підвалинами, що існують у власних країнах, регіонах, організаціях. Шосте правило говорить про інтереси окремої особистості і всього колективу, про правильно розставлених пріоритетів.

Ще конкретніше

Далі – про складних питаннях, де професійна етика наказує бути сміливим у відстоюванні власної думки. Тим не менш, ні тиску на підлеглих, ні – тим більше – насилля в жодній формі ведення службової бесіди бути не повинно. Наступна вимога – сталість: впровадити етичні стандарти в наказовому порядку неможливо, і тому протягом всього існування організації з боку керівництва необхідні постійні зусилля і, звичайно ж, особистий приклад.

Правило покарань за етичні порушення начальство використовує майже завжди, оскільки на практиці сила протидії етичним нормам дуже висока навіть з боку тих, хто визнає (чисто теоретично) правильність цих вимог. На будь-яке порушення керівництво накладає відповідні форми осуду.

Дивіться також:  Олена Беркова: біографія, кар'єра, особисте життя

Ще одна вимога стосується як начальства, так і всього колективу: ставлення до колег повинно бути обґрунтованим, а в основу взаємовідносин необхідно поставити довіра до компетенції і почуття обов’язку, відповідальності і обов’язковості. Завчасно критикувати і виражати невдоволення неприпустимо. Наполеглива рекомендація – прагнення до безконфліктності. Незважаючи на те, що навіть стусан іноді буває “чарівним”, а тому має суто функціонально позитивні наслідки, потрібно пам’ятати, що найсприятливішим ґрунтом для будь-якого роду етичних порушень служить саме конфлікт.

Посадові інструкції немов кажуть: кожен співробітник вільний настільки, наскільки його свобода не обмежує свободу інших. Етика поведінки повинна бути властива кожному співробітникові в колективі. Менше критики, більше власного прикладу. Звичайно ж, жодна з вимог етикету не носить абсолютного характеру.

Принципи ділового етикету

Кожна сучасна людина в діловому світі слід неписаними законами поведінки, розуміючи чи ні їх внутрішній зміст та головний зміст, але завжди відчуваючи їх необхідність за результатами застосування. Ці принципи не так складні. По-перше, здоровий глузд, якому жодна з норм етикету ніколи не суперечить, оскільки вони спрямовані на упорядкованість, організованість, економію сил і часу і інші розумні цілі.

По-друге, свобода вибору ні в якому разі не буває обмежена. Кожен діловий чоловік може, не порушуючи етичних норм, вільно виявити свою волю, вибрати партнера, методи роботи, способи виконання домовленостей і все інше. Також вільна людина терпимо ставиться до національних особливостей, культурних традицій, проявляє лояльність до протилежних точок зору і різниці в ділових позиціях.

Однак свобода завжди обмежується, знову ж таки, здоровим глуздом, а також багатьма іншими чинниками. Кліматичними умовами, наприклад. Чи політичним режимом. Принципів етичної поведінки дуже багато, навіть перерахувати їх усі в маленькій статті неможливо, тому тут зібрані тільки самі основні.

Чим не повинна бути етика для ділової людини

Етичність – це цілий комплекс стандартів і норм, рекомендацій та вимог, які необхідні в діловому етикеті, який в самій суті своїй і в змісті орієнтований “на добро”. Трактується, правда, це “добро” абсолютно по-різному, незважаючи на те, що етикет – найважливіша категорія моралі. У сфері бізнесу це питання досить неоднозначне, оскільки бізнес сам по собі є складною областю знань. Етичні фільтри існують, їх багато, але дуже часто аморальні вчинки ховаються за цілком етичною поведінкою. Приказка не даремно свідчить: “Це бізнес, нічого особистого.”

Етика професійних відносин може підтримувати багато які виконуються всіма принципів: і зручність, доцільність, економічність, і навіть консерватизм. У поведінці людини можна не знайти ні краплі розхлябаності або безцеремонності, побачити тільки хорошу вихованість і увагу до навколишніх. Однак як бізнесмен він набагато багатогранніше, відрізняється притаманної сучасним людям універсальністю: норми етикету йому тільки допоможуть зробити нечесну угоду, “кинути” партнера і багато ще зробити, що підтвердить його ефективність як економічно вигідного спеціаліста.