Державне управління власністю: організація, функції, форми

Цивільний кодекс та інші законодавчі акти регулюють державне управління власністю та майнові відносини. Особлива роль у цьому відводиться системі виконавчої влади. Сюди включаються уповноважені урядом державні представники в АТ, де працює державний капітал, багато спеціальні органи, агентства, державні комітети, міністерства, Уряд РФ.

Державне управління власністю, трансформація майна, користування, розпорядження, контроль за виконанням функцій державних органів, які здійснюють управління — все це знаходиться у віданні уряду. Воно володіє найбільш широкими повноваженнями у прийнятті рішень щодо всіх питань, що стосуються управління. Найважливіші функції в державному управлінні власністю віддані Міністерства майнових відносин РФ. В принципі, функціонал всіх органів, що діють в рамках законодавства Російської Федерації та інших нормативних актів, можна назвати важливими.