Що таке управління в російській мові? Над цим питанням напевно замислювався майже кожен активний користувач програми «Ворд» або будь-якого іншого текстового редактора.

Чому? Та тому, що ці програми часто видають повідомлення про помилки в управлінні. В російській мові існує безліч правил, які недостатньо докладно розглядаються на шкільних уроках. Тому дані повідомлення, що з’являються на екрані комп’ютера, нерідко викликають подив.

Ця стаття допоможе розібратися в цьому непростому, на перший погляд, питанні. Матеріал буде корисний широкому колу читачів: від школярів до людей, для яких російська мова входить у сферу професійних інтересів. А тим, хто вже знайомий з поняттям зв’язку управління, буде корисно повторити визначення і правила. Ця стаття може слугувати підмогою і в цьому випадку.

Словосполучення

Тема «Управління дієслів у російській мові» відноситься до великого розділу, званому синтаксис. Як відомо, ця частина науки присвячена словосполучень, пропозицій і фразах, тобто різним групам одиниць мови.

Зв’язок з морфологією

Але, вивчаючи синтаксис, не можна обійти стороною і інший розділ мовознавства — морфологію. Вони тісно пов’язані між собою. У словосполученнях зміна одного з їхніх компонентів нерідко спричиняє трансформацію іншого. При вживанні різних дієслів з одним і тим самим іменником, останнє часто змінює свою форму, тобто число і відмінок.

А це безпосередньо пов’язано з морфологією — розділом про складових частинах слів. Так як саме по закінченнях судять про приналежність до того чи іншого загибелі, числа і так далі.

Структура словосполучення

Щоб розібратися в питанні «Що таке управління в російській мові», необхідно спочатку поговорити про деяких елементарних поняттях, без яких подальше вивчення даної теми було б вкрай ускладненим.

Отже, насамперед, слід повторити визначення словосполучення. Так називають групу з двох і більше слів. Одне з них зазвичай є головним, а інші — другорядними або залежними.

Відносини, які існують між компонентами цієї структури називаються зв’язком. Вона буває трьох типів. Всі вони будуть коротко розглянуті у пропонованому вашій увазі матеріалі. Один з них розібраний більш докладно.

Дивіться також:  Летючка – це багатозначний і затребуваний термін

Тому окремий розділ статті носить назву «Що таке управління в російській мові?».

Повне взаєморозуміння

Так можна охарактеризувати тип зв’язку, який називається узгодженням.

Наприклад, в словосполученні «блакитні замшеві туфлі» присутні три складових елемента: іменник і два прикметників. Головним тут можна назвати слово «туфлі», оскільки саме про них ідеться.

Але цей поділ носить швидше формальний характер.

Насправді ж, всі члени словосполучення в однаковій мірі залежні один від одного. Вони мають подібну форму, тобто рід, число і відмінок. Для кращого засвоєння матеріалу слід проаналізувати ці характеристики. Всі три слова представлені у називному відмінку, множині і чоловічому роді. Якщо один з компонентів змінить свою форму, те ж саме відбудеться і з двома іншими. У випадку, коли головне слово буде мати єдине число, другорядні придбають таку ж форму. Як буде виглядати фраза в цьому випадку? Вона матиме наступний вигляд: «блакитний замшевий туфель». Як можна помітити, всі слова змінили число, а значить, і закінчення.

Другий вид

Перш ніж приступити до розбору питання про управління в російській мові, логічним було б приділити увагу й іншим типам зв’язків, для того щоб порівняти їх між собою. Отже, другий вид має назву «примикання». Зазвичай вона представлена дієсловом з деепричастием або причастям. Для наочності варто навести приклад. Слухають уважно.

Тут головне слово — це дієслово. Якщо змінити його вигляд, це ніяк не вплине на другорядний елемент конструкції. Ось приклад такого управління в російській мові.

Слухає уважно, слухав уважно, буде слухати уважно. У будь-якому випадку другорядне слово залишається незмінним — «уважно». Такими ж властивостями володіє будь-словосполучення, побудоване за принципом примикання.

Що таке управління в російській мові?

Тепер настав час приступити до розгляду головної теми цієї статті. Управлінням у російській мові називається такий вид словосполучень, в якому головний елемент вимагає від підлеглого певної форми, тобто числа, відмінка, часу і так далі.

Дивіться також:  Жаркий — це... Тлумачення і синоніми

Найчастіше такими якостями володіють конструкції «дієслово плюс іменник». Тут основний член може змінювати свою форму, але другорядний, незважаючи на це, завжди буде залишатися незмінним.

Управління дієслів у російській мові можна проілюструвати наступним прикладом. У словосполученні «милуватися заходом» дієслово вимагає від іменника певної форми — воно обов’язково має стояти в орудному відмінку, відповідати на питання «Ким?» або «Чому?».

У даному випадку число у цього елементу словосполучення може бути як єдиним, так і множинним.

Прийменники

Але не тільки дотримання певної форми вимагає від другорядного члена головний у словосполученні, побудованому за типом управління.

У деяких випадках при підрядному елементі обов’язково повинен знаходитися привід. Наприклад, описуючи дія людини, зупинив свій погляд на якому-небудь предметі, слід сказати, що він дивиться на що-небудь. Привід тут обов’язковий.

В орфографічних словниках, у статтях, присвячених дієсловам, майже завжди вказується привід (якщо він необхідний) і відмінок, в якому має стояти іменник, вжите з даним словом.

Цей вид зв’язку, на думку більшості філологів, є найскладнішим в російській мові. В англійській і німецькій мовах, а також деяких інших, справи йдуть схожим чином. Тому словникові статті про дієсловах часто містять необхідні додаткові відомості, що допомагають правильно їх використовувати.

Типові помилки

При використанні зв’язку «управління» в російській мові, як було сказано вище, виникає найбільше помилок у словосполученнях. Але в основному ці похибки зводяться до двох типів. Перший з них — помилки у використанні прийменників, а другий — неправильне вживання відмінків.

У словосполученні «милуватися природою» багато припускаються помилки, вживаючи іменник з прийменником «на». Чому це відбувається? Якщо невірний варіант набрати в популярному текстовому редакторі «Ворд», то програма «побачить» дану помилку і видасть пояснення, в якому міститься інформація про те, що дієслово «милуватися» вимагає від підлеглого йому знахідного відмінка іменника, а також без вживання прийменника «на».

Дивіться також:  Зовнішнє управління - це... Мета, структура та процес

Ще в цьому коментарі буде названа причина, по якій найчастіше відбуваються подібні помилки: правила вживання цього дієслова часто плутають з тими, що існують для слова «дивитися».

Воно дійсно вимагає від іменників присутності прийменника «на» в деяких випадках. Виключення становлять наступні приклади управління в російській мові: «дивитися кіно», «дивитися в обидва» і деякі інші.

Плутанина в правилах

Як вже було сказано, недотримання норм управління в російською мовою відбувається , в основному, через підміни правил. Тобто, якщо слово вживається не в тому відмінку і не з тим приводом, як того вимагає правило. Нерідко застосовується форма близького за значенням поняття. Наприклад, у фразі «фотографуватися в анфас» прийменник «в» є зайвим. Багато припускаються помилки із-за того, що подібна конструкція зі словом «профіль» є нормою. Але, згідно з правилами російської мови, потрібно говорити «сфотографуватися анфас».

Підміна може відбуватися і в однокореневих слів, що є різними частинами мови.

Порівняйте:

«Дивуватися здоров’ю», але «здивований здоров’ям». «Розсердитися на недоречний жарт», але «розсерджена недоречним жартом».

Недотримання норм управління в російській мові часто допускається при розбіжності правил для одного і того ж слова в різних значеннях.

Причини помилок

Для більшої наочності варто навести приклад управління в російській мові: «гарантія на успіх». Це словосполучення містить помилку. Прийменник «на» з даними іменник може вживатися, тільки якщо воно позначає документ. Наприклад, «гарантія на техніку».

Висновок

Приклади, наведені в статті, є доказом того, що спосіб «управління» в російській мові є найскладнішим видом зв’язку. Саме в таких словосполученнях допускається найбільше помилок. Тому при виникненні труднощів в управлінні дієслів у російській мові слід користуватися орфографическим словником, щоб не допустити прикрих помилок.