Організаційна психологія – це досить молоде наукове і практичне спрямування. Воно має багато спільного із соціальною психологією, включає певні особливості управлінської, трудової і навіть інженерної. Нова наука вважається сформованою на стику професійної, системної психології та теорії оптимального менеджменту. Ключовий предмет, досліджуваний нею – реальність у межах організації. На неї впливають фахівці у зазначеній сфері.

Загальна інформація

Організаційна психологія – це система, що поєднує взаємопов’язані компоненти. Вона припускає наявність двох або більше персон, займається зв’язками між ними. Система формується навмисно, але в деяких аспектах стихійно, через взаємну роботу, ділову взаємодію. Можуть відігравати роль інші формати взаємодії, але це вже менш типово для такої системи.

Організаційна психологія – це не тільки спосіб дослідження ділової реальності. У сфері цієї науки особливу увагу приділено управлінським процесам, їх вивчення, а також особливостей менеджменту штату компанії. Фахівці з даного напрямку психології займаються питаннями розстановки кадрів, вибору людей для роботи у фірмі. Основна мета підбору – виключити конфліктні, кризові ситуації в професійному співтоваристві, трудовий громаді. Присвячені цим аспектам викладки можна бачити в працях на задану тему, опублікованих за авторством Климова. Внесок цього вченого у визначення і термінологію молодої науки важко переоцінити.

Підходи і теорії

В західній науці організаційна психологія – це напрямок, який розуміється в першу чергу як індустріальна наука. Особливо це помітно, якщо вивчити присвячені темі роботи американських авторів. Під завданням науки розуміють забезпечення людського благополуччя. Для цього передбачається застосовувати різноманітні знання, накопичені в психології, а також організаційні методи. Необхідно користуватися такими інструментами при організації роботи на будь-якому сучасному підприємстві, відповідальному за виготовлення продукції або надання деякого сервісу.

Робота у зазначеній сфері передбачає формування та застосування психологічної теорії. Необхідно створити методологію, яка дозволить знайти вихід з поточних складних ситуацій, а також вирішити різноманітні проблеми, що турбують окремих персон, які працюють в компанії.

Основні проблеми та їх особливості

Прийнято говорити про трьох колах труднощів, вирішення яких можливе застосуванням підходів нової психологічної науки. Перший блок умовно назвали «працює персоною». Він передбачає набір персоналу та відбір найкращих кандидатів, розподіл працівників для досягнення оптимального результату з подальшим навчанням людей. Сюди включені проблеми соціалізації персоналу, мотивації працівників, забезпечення їм достатнього рівня задоволеності. Перше коло труднощів включає втрату тимчасового ресурсу, плинність, відданість працівників фірмі.

Другий блок складнощів умовно назвали «роботою». В його рамках психологія організаційного поведінки займається плануванням робочих процесів, формуванням трудових умов. Сюди відносяться аспекти безпеки найнятого персона, рівень добробуту трудівників, стан їх здоров’я. Цей блок включає особливості виконання робочих завдань та вимірювання роботи, а також професіографічні дослідження, оцінку трудових витрат.

Межі та теми: продовжуючи розгляд

Заключний, третій блок проблем, досліджуваних молодою наукою, називається «організацією». Окремі питання, що розглядаються в його рамках, припускають соціальну систему. Вивчаються комунікативні зв’язки, що формуються всередині фірми. Необхідно аналізувати роботу в групах. Цей блок займається питаннями лідерства в межах підприємства, де люди працюють. Він розглядає аспекти прогресу, трансформації організації з часом.

Дивіться також:  Психологічна профілактика: методи, застосування, вплив на свідомість

Описана структура організаційної психології була запропонована в роботах Джуэлла. Зараз вони вважаються одними з базових праць, присвячених розглянутої теми.

Актуальність питання

Сьогодні роботи на тему організаційної психології Занковского, Джуэлла, Клімова та інших авторів привертають все більшу увагу. Це обумовлено бажанням будь-якого підприємця зробити свою фірму максимально ефективною. Ми змушені існувати в світі, де конкуренція неймовірно висока. Це властиво межчеловеческому спілкування, трудовому колективу, ринку товарів і послуг – будь-якій сфері соціальної та виробничої життя. Не дивно, що кожен роботодавець прагне збільшити продуктивність робочого процесу на ввіреній йому фірмі або створеному ним підприємстві, вдаючись до будь-яким доступним методам і засобам. Серед інших особливо привабливим здається шлях дослідження психічної діяльності найманих працівників. Знаючи, чому люди ведуть себе певним чином, підприємець може розробити заходи і способи маніпуляції, дозволяють підвищити працездатність штату в цілому. Комплексний захід, пов’язаний з дослідженням і застосуванням його підсумків на практиці, стали визначати як оргпсихологию.

Хоча науково-організаційна психологія є порівняно молодим напрямком дослідницької діяльності, ніхто не заперечує її приналежності до фундаментальних дисциплін. Це обумовлено тим фактом, що нова сфера досліджень базується на фундаментальних науках. Серед джерел формування психологічного напрямку особливої уваги заслуговують дослідження Тейлора, присвячені науковому менеджменту. З його робіт можна дізнатися про аспекти раціоналізації праці конкретної людини. Не менш важливими є роботи, присвячені дослідженню диференціальної психологією особливостей, відмінностей особистостей. В основу нової науки лягли роботи по виявленню об’єктивних закономірностей, які б пояснювали, чому людина вчиняє деяким конкретним чином.

Предмет і завдання науки

Психологія організаційної діяльності займається взаємними зв’язками між реакціями, зумовленими людською психікою, і специфічними моментами поведінкових реакцій персоналу, а також нюансами організації робочого процесу на підприємстві.

Оргпсихология являє собою науку, що спеціалізується на проведенні прикладних дослідницьких заходів для визначення особливостей закономірностей робочого процесу, а також нюансів поведінкових реакцій найнятого персоналу. Фахівці в цій молодій науці займаються формулюванням рекомендацій, обумовлених отриманими раніше інформаційними базами. Серед завдань оргпсихологии – підтримання тісної взаємної зв’язку дослідних наукових робіт та практичних заходів, які мають місце в межах конкретної фірми.

Деякі вважають, що таке науковий напрямок практично неможливо відрізнити від психології праці. В реальності сфера дослідження трудової психології істотно більше оргпсихологии. Це пов’язано з тим, що така наука не обмежена виробничою площадкою. А ось оргпсихология займається великою різноманітністю питань, аспектів діяльності, але лише в межах одного підприємства. Відзначається, що оргпсихология спеціалізується на самих різних формах відносин між працівниками, включаючи романтику.

Про методику

Організаційні методи в психології включають спостереження за робочим персоналом, проведення регулярних опитувань працевлаштованих осіб. Особи, відповідальні за роботу, повинні час від часу проводити експериментальні дослідження. Необхідно користуватися спеціальними методами, визначеними особливостями конкретного підприємства, обраними виходячи з неї. Всі методики слід використовувати комплексно, одночасно, сукупно. Опитування, спостереження дозволяють психологу накопичити максимум корисних відомостей, які потім можна застосовувати в робочому процесі. Ця база даних є фундаментом для припущення, які заходи дозволять оптимізувати робочий процес і зробити його більш результативним. Завдання психолога – передбачити варіанти і шляхи, які можна реалізувати на практиці. При цьому експеримент – основний метод уточнення розумності пропозиції. Спеціальними методиками в рамках конкретного підприємства можуть стати тренінги персоналу.

Дивіться також:  До чого сняться ласки (звірки): тлумачення по сонникам

Застосування організаційних методів в психології має певні складності. В даний час будь-який психолог змушений працювати в умовах підвищеної складності. Певні проблеми зумовлені організацією дослідних заходів, формуванням планів. Не менш складно втілювати в реальність продумане рішення.

Про проблеми

Організаційна психологія управління – це наука, що займаються якої фахівці нерідко змушені боротися з недостатньою узгодженістю цілей персони та колективу підприємства в цілому. Такі неузгодженості спостерігаються дуже і дуже часто, і це істотно ускладнює роботу. Не менші складнощі створюють протиріччя між прагненням до вдосконалення, прогресу, розвитку і стабільністю роботи конкретної компанії.

Психолог зобов’язаний враховувати: робота з начальством дещо відрізняється від взаємодії з лінійним персоналом. Завдання фахівця – коректно взаємодіяти з усіма особами, працевлаштованими на підприємстві. При цьому фахівець часто змушений працювати в умовах, коли до нього ставляться дуже насторожено. Це спостерігається з боку всіх учасників колективу і позначається на підсумки проведених досліджень. Відповідно, проблемою стає недостовірність підсумків, обумовлена ставленням до експериментатору.

Про нюанси

В освітніх курсах в інститутах організаційну психологію представляють як науку молоду, ще тільки розвивається, тому що спеціалізуються на ній люди змушені регулярно стикатися зі складними ситуаціями. Відзначається, що керівний персонал підприємства не завжди здатний адекватно оцінити те, що відбувається в межах ввіреного йому підприємства. Багатьом керівникам складно зрозуміти, що вже необхідні конкретні зміни. Психолог може запропонувати такі заходи, але частіше зустрічає відсіч з боку відповідальних осіб, а згоду на нововведення. Люди прагнуть виключати можливі нововведення так довго, як це тільки можливо. Багато в чому це обумовлено необхідністю вкладення грошей у реалізацію експериментів, результат яких іноді неможливо передбачити. Прагнення начальства до економії стає серйозною перепоною в роботі психолога.

Фахівці, які отримали освіту в сфері організаційної психології в інститутах, добре знають, що на практиці робота за цією спеціальністю являє собою досить складну задачу. В деякій мірі це обумовлено проблемою визначення взаємних зв’язків, характерних для психологічного відповіді персони та її поведінки. Прояви, властиві поведінки, досить специфічні, багатогранні, не завжди очевидно, обумовлені психологічним відповіддю. Коли потрібно обмежити межами компанії і всередині неї виявити першопричини того чи іншого явища і вчинку, це перетворюється в ще більш складне завдання.

Втім, всі наявні на даний момент складності не заважають психологам бути незамінними працівниками підприємства, що бажає досягти нових вершин. Залучення досвідченого фахівця дозволяє підвищити продуктивність робочого процесу, дає можливість вчасно визначати складні ситуації, проблеми, приймати заходи по їх вилученню.

Все взаємопов’язано і важливо

Психологія праці і організаційна психологія актуальні в наші дні, оскільки психологи (а разом з тим підприємства, на яких вони працюють) мають потребу у формуванні принципово нових концептуальних засобів і методів підвищення працездатності найнятих людей при збереженні їх психічного здоров’я. Такого роду проблеми доводиться вирішувати в межах різних фірм, що займаються сильно різними напрямками діяльності. Людина для психолога стає суб’єктом діяльності, якого можна умовно виключити з поточної системи відносин, що ставить його на роль члена певної організації. Особистісна поведінка представляє собою вчинки, вписані в структуру ціннісної опосередкованої системи, прийнятих норм, визначених цілей.

Дивіться також:  Схильність до ризику: поняття, діагностика, оцінка рівня, можливі небезпеки

Займається людською поведінкою в межах конкретної фірми соціально-організаційна психологія спеціалізується на діяльності людини – а така є скрізь і повсюдно. Просто не існує такої організації, в якій би не було людей в принципі. У рівній мірі не знайти такої людини, який не працював би з певною організацією. Викладення, присвячені таким спостереженнями, вперше були опубліковані в 1998 р. Робота вийшла за авторством Мільнера.

Наука та дослідження

В даний час організовуються відповідно до положень і теоріями організаційної психології дослідження актуальні, оскільки наукова праця має пряме практичне застосування. Знання, що видобуваються дослідниками, важливі для організації ефективної роботи конкретного підприємства. Правильно застосовуючи такі підсумки експериментальних і спостережницьких робіт, можна надійно розвивати компанію, забезпечуючи їй відмінні можливості в сьогоденні і майбутньому. Будь-яке видання, присвячене організаційно-управлінського питання, розглядає оргповедение як комплекс феноменів, процесів, а також як сферу наукового інтересу.

Процесуальний, феноменальний комплекс, привертає все більшу увагу в міру розвитку організаційної психології, являє собою поведінку осіб, груп у межах деякого підприємства. Люди, прийняті на роботу, щодня виконують деякі операції, належні їм за посадою. Вони працюють з людьми і агрегатами, досягають власних цілей, реалізують свої інтереси. Люди намагаються впоратися зі стресовими факторами, деякі впливають на оточуючих, інші прагнуть уникнути чужого впливу. Хтось змушений приймати рішення, інші – підкорятися і підлаштовуватися. Все це поведінка окремо взятих персон сильно впливає на роботу підприємства в цілому. Якщо воно реалізується оргсилами, можна говорити про оргповедении. Присвячені такого формулювання термінів постулати можна бачити у виданому в 86-му працю за авторством Органу, Бейтмана.

Реальність і наука

Що являє собою людську поведінку в рамках наукового дослідження, у своїх роботах намагалися сформулювати Девіс, Ньюстром. Найбільш значимий праця авторів побачив світ у 2000-м. Оргповедение, досліджувані наукою, являє собою людську поведінку стосовно особам і групам у межах певного підприємства. Передбачається, що отримані при дослідженнях знання далі будуть використовуватися на практиці.

Проведені в цій сфері дослідження дають можливість виявити найбільш вдалі способи підвищення ефективності роботи персоналу. Оргповедение, досліджуване оргпсихологией, стає науковою дисципліною, яка володіє значним і постійно зростаючим масивом даних, включаючи концептуальні праці. Одночасно оргпсихология виступає в якості прикладної сфери знань. Саме вона забезпечує поширення інформації про успіхи, невдачі різних підприємств. Інші фірми можуть користуватися експериментальним досвідом вже щось зробили компаній.