Значення слова «догма» сходить до давньогрецького мови. У перекладі воно означає «думка», «постанова», «рішення». Спочатку воно відносилося до постанов, наказів, потім — до положення віровчення, затвердженого церквою, яке оголошувалося як обов’язкова і незмінна істина, що не підлягає сумніву та критиці. Пізніше його стали використовувати і в інших областях.

Слово у словнику

Там воно розглядається як книжкове і тлумачиться в двох варіантах:

 • Система основних положень, властивих якому-небудь вченню чи наукового напрямку. Наприклад, догма римського права або догма матеріалізму, релігійна догма.
 • Твердження або положення, яке не допускає ніяких заперечень.
 • Зрозуміти, що значить слово «догма», допоможе знайомство з його походженням.

  Етимологія

  Як вже згадувалося вище, прийшло воно з давньогрецької мови, де є іменник δόγμα. Буквально – це «вчення», «думка». Утворене воно від дієслова δοκέω, у якого такі значення, як «вважати», «здаватися», «думати». Цей дієслово сходить до праіндоєвропейської формі dek, що перекладається як «брати».

  В деяких європейських мовах слово є запозиченим від латинського іменника dogma, куди воно прийшло з давньогрецької. Але в російській воно з’явилося з грецької ще в давнину. Досліджувану лексему етимологи порівнюють з давньоруським словом «догматисати», що позначає «вчити», «повчати». Він походить від давньогрецького δογματίζω, значення якого «оголошувати», «стверджувати», «вчити», «створювати догмати».

  Варіанти розуміння терміна

  Розглянемо, як розуміли значення слова «догма» різними авторами в різні періоди.

  • У Цицерона в античній літературі – це доктрини, які є загальновідомими і сприймаються як незаперечні істини.
  • Так називали деякі з висновків Сократа і його вчення Платона, а також стоїків.
  • Ксенофонт під цим має на увазі розпорядження, яким в армії повинні беззаперечно підкорятися всі – від командувача до простого воїна.
  • Геродиан розглядає термін як постанову сенату, обов’язкове для виконання всім римським народом.
  • В Євангелії від Луки – це наказ кесаря про здійснення перепису населення Римської імперії.
  • У Діяннях апостолів – царські закони.
  • У посланнях апостола Павла до Ефесян і Колосян так називаються закони Мойсея, мали Божественний авторитет.
  Дивіться також:  Лякати — це що таке: тлумачення слова

  Нарешті, в перший раз позначаються словом «догма» в Книзі Діянь визначення церкви, авторитет яких повинен бути незаперечним для кожного з її членів. Пізніше поняття про догматі розвинули у своїх творах отці церкви, і термін став розумітися наступним чином.

  Догмати являють собою незаперечну істину, дану через Божественне одкровення. У цьому сенсі їх називають Господніми, Божественними. Їх протиставляють продуктів людського мислення і особистим думкам.